Over RUIMTEVOLK

RUIMTEVOLK is een vooraanstaand kennis- en inspiratieplatform en netwerkorganisatie voor ruimtelijke vraagstukken. Sinds 2007 organiseren en stimuleren wij vernieuwing in het ruimtelijk domein door kennisontwikkeling en -deling en netwerkvorming. Daarbij leggen wij een directe link met actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

In onze visie is het duurzaam vormgeven van ruimtelijke ontwikkelingen een boeiend en continue samenspel van verschillende disciplines, partijen, eigenaren en gebruikers. Daarom maken uiteenlopende vakdisciplines en organisaties deel uit van het RUIMTEVOLK netwerk en zoeken we verbindingen met andere netwerken.

Samen met ons brede netwerk verkennen we op verschillende manieren de kansen en betekenis van een vernieuwende ruimtelijke ordening. Wij zien het daarbij als onze rol om discussie, menings- en visievorming te stimuleren en faciliteren, onder andere door (onverwachte) relaties en verbindingen te leggen en samen op zoek te gaan naar betekenis. Daarbij onderscheiden wij diverse activiteiten.

>> Meer over RUIMTEVOLK

Contactgegevens
RUIMTEVOLK
Postbus 196
6800 AD Arnhem
The Netherlands
E-mail: [email protected]