< alle initiatieven

Project 2034, Ulrum

Bewoners verbeteren zelf leefbaarheid dorp

Vanaf de zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig met Project 2034 om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp. Ulrum heeft de laatste jaren meer dan enig ander dorp in De Marne te maken gehad met het verlies van openbare functies. Project 2034 laat zien hoe de leefbaarheid kan worden behouden door de huidige functies optimaal te benutten en waar mogelijk te versterken.

Projekt 2034 is een verzameling van ideeën, die in het verdere proces zullen moeten worden uitgewerkt. Hiervoor is een hoofdenstructuur ontworpen, waarbij diverse werkgroepen met een hoofd aan het roer de ideeën uitwerken.

Een van de concrete projecten is de ontwikkeling van het Lotuspark. Een voormalig hoveniersterrein is door bewoners aangekocht en wordt omgevormd tot een speel- en ontmoetingsplaats.

Een greep uit andere deelprojecten zijn:

  • Spoorstraat – realisatie van een gevarieerde begroeiing aan de zuidzijde van de N361 en op het terrein van gesloopte woningen aan de Spoorstraat.
  • Dorpskantoor – Betreft de verwerving en het opknappen van de woning Noorderstraat 35, dat voorlopig dienst doet als dorpskantoor.
  • Elensterweg-Noorderstraat-Leensterweg: Het opwaarderen, veiliger maken van deze doorgaande route en het voorzien van kunstuitingen.
  • Kerkhistorisch museum – realisatie van een kerkhistorisch museum in een pand dat daarvoor geschikt is.
  • Verwijzingen in het dorp – het ontwerpen en uitwerken van een plan voor nieuwe verwijzingen (wegwijzers, infoborden, enz.) in het dorp.
  • Terrein Asingahof – het invullen van de vrijkomende ruimte als het gebouw Asingahof (een in onbruik geraakt woonzorgcentrum, met ontmoetingspunt voor het hele dorp) verdwijnt en het zoeken naar ruimte voor de functies die voorheen in Asingahof waren ondergebracht.

 
Noorderstraat-35

Noorderstraat 35, dat voorlopig dienst doet als dorpskantoor

 

http://www.project2034.nl/

Roelof Noorda
Snakkeburen 17
9971 CR Ulrum
[email protected]