< alle initiatieven

Leegstaande kerk biedt jongeren nieuwe kans

Thomaskerk opnieuw centrale plek in Oud-Beijerland

De Thomaskerk was altijd al een bepalend gebouw voor het dorp Oud-Beijerland, maar sinds Stichting De Overbrugging de leegstaande kerk tijdelijk in beheer heeft, is het gebouw een levendig centrum voor de wijk.

De stichting helpt jongeren uit de anticipeerregio de Hoeksche Waard die tijdelijk vastlopen in het leven, bijvoorbeeld door verslaving, te ‘overbruggen’ tot ze weer zelfstandig kunnen wonen en hun werk of studie op kunnen pakken.  In de kosterswoning van de Thomaskerk wonen momenteel zes jongeren die kampen met verslaving of andere problemen. In het kerkgebouw zelf vinden verschillende activiteiten plaats voor de jongeren, maar ook voor de bewoners van de omliggende wijk.

Nieuwe functie

Het bestuur van de Stichting de Overbrugging nam het initiatief om de leegstaande kerk een nieuwe functie te geven. In het verleden ving Arie van Pelt, een van de oprichters van de stichting, samen met zijn  vrouw thuis regelmatig jongeren met verslavingsproblematiek op. Toen dat op een gegeven moment niet meer haalbaar was,  werd de stichting opgericht en gingen zij op zoek naar een locatie om de jongeren op te vangen. “Via een contact bij de woonstichting werden we op deze kerk gewezen. Het gebouw stond al geruime tijd leeg en bleek zich goed te lenen voor onze activiteiten”, vertelt hij.

Prinses Beatrix zocht de jongeren die tijdelijk in de Thomaskerk op.

Prinses Beatrix zocht de jongeren die tijdelijk in de Thomaskerk op. Foto: Stichting de Overbrugging)

Wijkgebouw

In het kerkgebouw vinden nu allerlei activiteiten plaats, zoals dagbesteding, spreekuren voor ambulante cliënten, stay-clean avonden, maar ook weerbaarheidstrainingen voor moeders. Daarnaast is er een kringloopwinkel in de kerk gevestigd, die eveneens een leerwerkplaats is voor de jongeren. Op deze manier komen verschillende functies samen, iets waar veel behoefte aan is in een anticipeerregio als de Hoeksche Waard.

In de avonduren functioneert de kerk als wijkgebouw, waar verschillende organisaties en verenigingen ruimtes huren voor activiteiten. Ook wordt het pand regelmatig gehuurd door de gemeente voor vergaderingen of bijeenkomsten. Dankzij de inkomsten van zaalhuur en de kringloopwinkel kan het project draaien zonder subsidie. Wel ontvangt de stichting inmiddels een projectsubsidie van de gezamenlijke gemeenten van de Hoeksche Waard voor het opleiden van vrijwilligers.

Modelproject

De Thomaskerk in Oud-Beijerland is in 1971 gebouwd en ontworpen door de Nederlandse architect Willem Wissing, die er om bekend stond functionele gebouwen en straatplannen te ontwerpen. Dat merkt Van Pelt wel bij het gebruik van het gebouw. “Door de indeling beantwoordt het gebouw verschillende behoeften uit de wijk.”

De herbestemde kerk wordt zelfs gezien als modelproject. “Laatst hadden we hier een groep ambtenaren en bestuurders die kwamen kijken omdat ze dit project zien als een voorbeeld van een gemeenschapsgebouw met een totaal nieuwe bestemming waar de hele wijk zich bij betrokken voelt.”

Foto boven: De Thomaskerk (Foto WikiCommons)Arie van Pelt
Margrietstraat 2
3261 AN Oud-Beijerland
[email protected]