< alle initiatieven

Het BOSS park

Een ongebruikt voetbalveld wordt een sportief centrum voor de buurt.

Niet zo lang geleden was het nog een verlaten voetbalveld. Maar nu ligt er tussen de wijken Vrangendael, Kemperkoul en Broeksittard in Sittard een multifunctioneel park en nieuw hart van de wijk: het BOSS park. In april 2013 werd het park feestelijk geopend. Het wordt nu veel gebruikt door zowel de wijkbewoners als door de samenwerkende maatschappelijke organisaties. Inmiddels werkt een team van ongeveer 50 reguliere vrijwilligers mee aan het park en heeft de stichting het BOSS park de exploitatie, onderhoud en beheer van het park overgenomen. Alles draait er om bewegen, ontmoeten, sport & spel, vandaar de naam het BOSS park.

In 2008 legde de gemeente Sittard aan de rand van het terrein een Cruyff Court aan. Voor het wijkplatform Vrangendael was dat een aanleiding om eindelijk wat te gaan doen met het voetbalveld. In een wijk waar veel voorzieningen waren vertrokken, wilden ze graag een plek hebben waar de buurt trots op zou kunnen zijn.

Wat volgde was een lang traject van overleggen met de gemeente, eigenaar van het terrein. Veel pionierswerk om de normale gang van zaken op het gemeentekantoor te doorbreken. Uiteindelijk is het het platform met hulp van het Oranje Fonds gelukt om de gemeente en andere partijen te overtuigen. Na de steun van het Oranje Fonds volgde snel ook de financiële steun van onder andere de gemeente en de provincie.

BOSS3

Eind 2011 kon het project beginnen en besloot het platform de financiële verantwoordelijkheid voor het hele project op zich te nemen met name om meer controle te hebben over de uitvoering. Samenwerking wordt gezocht met organisaties in de buurt, onder andere met de wijkplatforms van Kemperkoul en Broeksittard, een klankbordgroep wordt betrokken en toekomstige gebruikers denken mee aan het ontwerp. Bij de uitvoering hebben de Sportstichting Sittard-Geleen, Oranjewoud en de gemeente Sittard-Geleen samengewerkt in een bouwteam namens de kerngroep van het BOSS park.

Toen er iets op het terrein begon te gebeuren, werd het project voor de buurtbewoners ineens concreet en voelde men zich meer betrokken. Dit heeft geleid tot een grote groep vrijwilligers die het BOSS park beheren en activiteiten organiseren.

http://www.bosspark.nl

Marielle Smit (Penningmeester, PR&Communicatie Stichting het BOSS park)
Bachstraat tussen 51 en 107
Sittard
info@bosspark.nl