< alle initiatieven

Groen voor Rood in Delfzijl

Bewoners nemen initiatief over van gemeente en realiseren park op braakliggend terrein

In Delfzijl-Noord zijn bewoners bezig met de realisatie van een Belevingstuin op een terrein van circa vier hectare, midden in de wijk, dat al zeven jaar lang braak ligt. Op de locatie was ooit nieuwbouw gepland, maar door de krimp zijn die ambities geschrapt. ‘In de zomer staat het onkruid hier tot één meter hoog’, zegt Silly Udema, woordvoerder van de bewonersgroep Groen voor Rood. De Belevingstuin is een van de zes deelprojecten binnen het project Groen voor Rood.

Het project Groen voor Rood, ooit geïnitieerd door de gemeente, loopt al langere tijd in de havenstad. Doel is om ruimte die overblijft na sloop goed te benutten. In 2011 is het project onderzocht door de Wageningen Universiteit. Onderzoekers concludeerden toen dat het opvallend was dat er nog geen enkel contact was gelegd met bewoners en individuele ondernemers. Dat is nu wel anders.

De gemeente besloot uiteindelijk bewoners uit te nodigen om mee te denken over een groene invulling van het braakliggende terrein in Delfzijl-Noord. Uit die bijeenkomst kwamen vele ideeën naar boven en bewoners zetten vervolgens zelf werkgroepen op om de ideeën uit te werken. Nu zijn er zes deelprojecten: een belevingstuin, schooltuintjes, een dierenweide, een boomgaard, een openluchttheater en een speelweide. Voor elk deelproject is een werkgroep aan de slag met plannen voor realisatie en beheer. Bewoners hebben als het ware het project overgenomen van de gemeente.

De Belevingstuin is speciaal gericht op ouderen, woonzorgcentrum BetingeStaete grenst aan het terrein, maar is er voor iedereen. Het woonzorgcentrum heeft nu weinig ruimte voor de ouderen om te gaan wandelen of buiten te zitten. ‘Voor dementerenden is het heel fijn om herinneringen op te halen. Een maggiplant herinnert misschien aan je moeder die vroeger de blaadjes van de maggiplant voor de soep gebruikte. Juist geuren zijn van belang bij het ophalen van herinneringen. Er komen fruitbomen, insectenhotels, kruiden, wilde bloemen en ouderwetse planten en struiken die geuren.’ Aldus Ria Boonstra van het woonzorgcentrum. Zo wordt ingespeeld op de behoeften van mensen in de omgeving.

De werkgroepen zijn nu bezig de plannen voor realisatie en beheer uit te werken. Ze krijgen daarbij steun van de gemeente. Voor de Belevingstuin zal de gemeente bijvoorbeeld het grove voorwerk doen en heeft het een schuurtje, een kruiwagen en 5000 euro voor gereedschap beschikbaar gesteld. Voor andere zaken en aanvullende financiële middelen moeten de bewoners zelf aan de bak, en daarbij kijken ze natuurlijk ook naar bijdragen in natura.

Lees meer over dit initiatief:

Belevingstuin voor iedereen in Delfzijl-Noord, Eemsbode 22-10-2013

Project verbroedert wijk, Eemsbode 22-07-2015