< alle initiatieven

GoudOud in Warffum

Bewoners onderzoeken nieuw concept woonzorgwelzijnsvoorziening.

Met de sluiting van Warfheem is de woonzorgvoorziening voor Warffum verloren gegaan. Het verdwijnen van deze voorziening voor kwetsbare ouderen gaat veel mensen in het dorp aan het hart. Bewoners van Warffum en omliggende dorpen, die behoefte hebben aan wonen, zorg en welzijn (in de breedste zin van het woord) en die niet willen verhuizen om deze zorg te ontvangen, hebben onder de noemer ‘GoudOud in Warffum’ het initiatief genomen om te onderzoeken hoe de woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Warffum (fysiek, zorg en welzijn) vorm kunnen krijgen.

De businesscase voor de bouw van een Zorghofje met 16 woningen, een ontmoetingsruimte en een zorgpension ligt al klaar. Het wachten nu is op het aankopen van een geschikte locatie.

Ondertussen heeft Stichting GoudOud een vrijwilligersnetwerk met een coördinatiepunt opgezet dat succesvol voorziet in vraag & aanbod van vrijwilligersdiensten voor bewoners van Warffum en omliggende dorpen. Binnenkort wordt dit informele zorgnetwerk onderdeel van Dorpscoöperatie Warffum. De coöperatie is een initiatief van GoudOud en is zeer enthousiast ontvangen in het dorp. Ook is er dit jaar door GoudOud een scholing voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers verzorgd. Speerpunt van de scholing is het optimaliseren van samenwerking tussen het informele en formele zorgnetwerk in Warffum.