< alle initiatieven

Finsterwolde bouwt zelf

Bewoners zetten verhuisketen in gang voor betere doorstroming en kwaliteit van de woningvoorraad.

In Finsterwolde willen de meeste ouderen graag in een passende woning in hun eigen dorp blijven wonen. Mede door de bevolkingskrimp kunnen deze ouderen hun eigen woning moeilijk verkopen en worden veel huurwoningen gesloopt en geen nieuwe (senioren)woningen teruggebouwd. Een aantal bewoners heeft besloten om samen te gaan werken onder de Vereniging Finsterwolde Bouwt Zelf en 10 tot 15 nieuwe, voor senioren geschikte, woningen in het centrum van Finsterwolde te realiseren.

Met hun plan willen ze niet alleen voor nieuwbouw zorgen maar ook een bredere oplossing bieden voor de krimpproblematiek. Met de nieuwbouw willen ze een verhuisketen in gang zetten en de bereikbaarheid van een nieuwe passende woning en de kwaliteit van de woningvoorraad in het dorp verbeteren.

Verhuisketen-Finsterwolde

Met een eerste subsidie van de provincie heeft de vereniging begeleiding van Jouke de Jong van het Woonburo kunnen inschakelen om het project op te starten. Eerst is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het nieuwbouwproject. De locatie Schoolstraat, een braakliggend terrein midden in het dorp en eigendom van Acantus Groep, lijkt het beste plek te zijn om de woningen te realiseren. Een architectenbureau is gevraagd om een voorbeeldplan te maken voor de locatie. Woningen waar ouderen gelijkvloers kunnen wonen en die in de toekomst makkelijk verbouwd of aangepast kunnen worden voor andere doelgroepen. De wens is groot om het project op zijn minst energieneutraal te realiseren, het liefst energieleverend.

Een grotere uitdaging is om de mogelijke verhuisketen in beeld te brengen en vooral financieel haalbaar te maken. Er moeten kandidaten gevonden worden, een onderzoek worden uitgevoerd naar de doorstroming en potentiële kopers en verkopers moeten afspraken gaan maken over het oplossen van knelpunten zoals de marktwaarde van de woningen. Doordat deze verhuisketen in een krimpgebied plaatsvindt blijven aan het eind de minst gewilde en technisch goede woningen over. Voor deze laatste woningen zou sloop, herbestemming of samenvoeging een oplossing kunnen zijn. Zo werk je aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp is het idee. De uitdaging is om een partij te vinden die zich verantwoordelijk voelt voor deze groep woningen en de kosten van de sloop of transformatie kan en wil opbrengen.

Finsterwoldebouwtzelf3

Alleen door een integrale aanpak van de twee onderdelen (nieuwbouw en verhuisketen) kan duidelijk worden of het plan haalbaar is. Daarna zou het project kunnen beginnen. Met een tweede subsidie van de Provincie Groningen heeft de vereniging zijn onderzoek naar de verhuisketen kunnen uitvoeren.

Finsterwolde Bouwt Zelf hoopt met zijn plannen een voorbeeldoplossing te kunnen bieden voor meer krimpdorpen in Nederland.Jouke de Jong

Finsterwolde
[email protected]