< alle initiatieven

De NieuwAmbtster in Winschoten

Broedplaats en netwerk om te werken aan een vitale binnenstad

De NieuwAmbtster houdt zich bezig met de vitaliteit en leefbaarheid van het Oldambt in het algemeen en Winschoten in het bijzonder. Vanuit het voormalig kantoorpand van de Winschoter Courant ondersteunen de oprichters van De NieuwAmbtster – drie architecten/onderzoekers – behoeften, wensen en initiatieven van bewoners. Ze koppelen verschillende partijen, initiëren gesprekken en brengen ideeën in over hoe op korte termijn met weinig kosten een bijdrage geleverd kan worden aan de leefbaarheid.

De NieuwAmbtster is een stichting opgericht door een groep architecten/onderzoekers, die in 2011 hebben deelgenomen aan een onderzoekslab van Nederlandwordtanders – een platform voor vernieuwende ruimtelijke professionals. In het onderzoekslab bogen ze zich over de vraag: hoe om te gaan met krimp op het platteland? Geen krachtwijken zonder topdorpen. Als onderzoeksgebied diende Oost-Groningen. De resultaten van dit onderzoek presenteerde de groep op de noordelijke krimpbeurs waar ook het contact met de gemeente Oldambt tot stand kwam.

Leegstand

Stichting De NieuwAmbtster houdt zich bezig met de vitaliteit en leefbaarheid van Oldambt. Aanleiding was de groeiende leegstand in het hart van het stadje, maar belangrijker nog de gebeurtenissen in september en oktober 2012. In de binnenstad werden toen branden gesticht in leegstaande panden. De branden haalden de landelijke media.

De leegstand in sommige straten is meer dan 50 procent. Een aantal panden is in zeer slechte staat en dat versterkt de sfeer van een aftandse stad zonder elan of vooruitgang. De initiatiefnemers zagen vooral de noodzaak om snel te handelen om de leefbaarheid in het centrum weer op peil te krijgen. Inzet is om samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en andere belanghebbenden de lege panden weer tot leven te brengen en van daaruit activiteiten te ontplooien die de uitstraling van de binnenstad verbeteren. In het afgelopen anderhalf jaar heeft de stichting een breed lokaal netwerk opgebouwd.

IMG_0327

 

Broedplaats

In het voormalig gebouw van de Winschoter Courant, een markant gebouw in het centrum met een mooie geschiedenis, is sinds maart 2013 de broedplaats van De NieuwAmbtster gevestigd. De locatie fungeert als werk- en ontmoetingsplek waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Het gaat hierbij om lezingen, gesprekken en workshops. Maar het is ook een plek/podium voor andere evenementen.

Toen de initiatiefnemers in 2012 in gesprek gingen met de eigenaren van de voormalig Winschoter Courant stond het gebouw al 10 jaar leeg, waren de ruiten ingegooid en afgetimmerd en schreeuwde het gebouw om onderhoud. De groep wilde een huurcontact voor een langere periode afsluiten en vond in dit mooie en voor de Winschoters belangrijke gebouw een geschikte locatie voor de stichting. Het was wel stevig onderhandelen om een huurprijs af te dingen die voor de groep redelijk en haalbaar was. Nu, een jaar nadat de stichting zich hier heeft gehuisvest, is het pand weer helemaal opgeknapt en zijn zelfs nieuwe huurders voor de overige ruimte op de begane grond en de eerste verdieping gevonden. Het gebouw dat op het punt stond een ruïne te worden heeft nieuw leven gekregen.

etalage Vivian

 

Winkelpanden

Voor de leegstaande winkelpanden hebben de mensen van De NieuwAmbtster een lijst van ideeën verzameld. Deze ideeën zijn samen met bewoners, vastgoedeigenaren, ondernemers, verenigingen en instellingen bekeken, verworpen, verbeterd en samen tot leven gebracht. Al sinds december 2012 loopt het etalageproject. Hierbij krijgt iedereen (verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, kunstenaars, dichters, etc.) uit het Oldambt de kans om een etalage al dan niet onder begeleiding door De NieuwAmbtster in te richten en hierdoor aan een breed publiek te laten zijn waar men mee bezig is.

Het debat

Op dit moment is een derde speerpunt van De NieuwAmbtster het debat in de stad aanzwengelen over de leegstand en het toekomstperspectief van de binnenstad. Zodoende organiseert de stichting lezingen over relevante thema’s en workshops waar je wat aan hebt. Daarnaast is tijdens het maandelijkse Café Courant iedereen welkom om bij te praten, in contact met andere betrokkenen te komen en zo eerste stappen richting meer participatie en eigen aanpak te zetten.

IMG_6460

http://www.denieuwambtster.nl/

Sandra Grabs
Liefkensstraat 67
9671 GA Winschoten
[email protected]