Nieuws en artikelen

10 december 2016

Publicatie Van Onderop! Door het Midden!

In heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven om hun dorp een stukje beter of mooier te maken, bijvoorbeeld door herbestemming van leegstaande gebouwen en monumenten of door zorg of maatschappelijke voorzieningen anders te organiseren.

Met het kennisprogramma Van Onderop! ondersteunen we sinds 2013 deze initiatieven en de partijen die erbij betrokken zijn met kennis en netwerk. De uitwisseling van ervaring en expertise van initiatiefnemers en professionals staat daarbij centraal.

Nu presenteren we de resultaten van de tweede fase van dit kennisprogramma met een tweede publicatie. Bestel hem nu en lees hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door samenwerkingen ‘door het midden’.

cover-door-het-middenIn de publicatie vindt u onder andere:
– Portretten van tientallen initiatieven op het platteland;
– Lessen en tips uit de bijeenkomsten van de Dorpenacademie;
– Inspirerende columns en
– De illustratie / zoekplaat: Het dorp – bakermat van van nieuwe samenwerkingen door het midden
– En meer…

Met bijdragen van: Bettina Bock (bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid, RUG) en Joks Janssen (directeur BrabantKennis en hoogleraar Ruimtelijke Planning en Erfgoed, WUR).

 

 

>>> Download de publicatie hier