Nieuws en artikelen

12 februari 2014

Het zwembad als wijkonderneming

In veel wijken en dorpen willen bewoners meer verantwoording nemen voor hun leefomgeving. Tegelijkertijd wil de overheid meer
overlaten aan de samenleving. Soms omdat burgers het gewoon beter kunnen, soms omdat het te duur is geworden voor de
overheid.

Zo sluiten in verschillende gemeenten zwembaden hun deuren en zijn er vervolgens dorps- of wijkbewoners die zich in willen zetten om hun zwembad open te houden. Daarnaast zijn er burgergroepen die los van bezuinigingen het eigendom, het beheer en de exploitatie van een zwembad willen overnemen. Voor beide groepen is een informatieblad opgesteld. Daarin komen de stappen die daarvoor gezet moeten worden aan de orde en voorbeelden die laten zien hoe het kan. Zwembad De Ommezwaoi in Valthermond (Borger-Odoorn) wordt als voorbeeld aangehaald.

Het zwembad als wijkonderneming