Nieuws en artikelen

16 september 2013

De flexibele stad

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is vastgelopen. De grootschalige, planmatige bouweconomie, die sinds de Tweede Wereldoorlog gericht is op het realiseren van kwantiteit, garanties en eindbeelden, is onvoldoende flexibel om recente tendensen als leegstand en krimp het hoofd te bieden. Hierdoor neemt overal in Nederland, niet alleen in perifere gebieden maar óók in de grote steden, het oppervlak aan braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed toe.

De flexibele stad
In het boek “De flexibele stad; oplossingen voor leegstand en krimp” beschrijven auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl (temp.architecture) alternatieve ontwikkelstrategieën voor braakliggende grond en leegstaand vastgoed. Zij pr

esenteren een nieuw, flexibel ontwikkelmodel dat oplossingen biedt voor leegstand en krimp. Centraal in dit ontwikkelmodel staan de actuele uitdagingen van de stad: de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid. De auteurs beschrijven op toegankelijke wijze de procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten waarmee dit ontwikkelmodel tot nieuwe ontwikkelingen kan leiden. Aan de hand van een reeks gerealiseerde projecten tonen zij ten slotte hoe de flexibele stad eruit kan zien.

Boekpresentatie en workshops
Op donderdag 26 september 2013 om 14.00 uur wordt het boek in de Suikerfabriek aan de westelijke ringweg in Groningen gepresenteerd. Aan de hand van de bevindingen in dit boek worden met u vervolgens de kansen verkend die leegstaand vastgoed en braakliggende grond bieden voor de toekomst van onze steden.

Wethouder Roeland van der Schaaf zal de middag inleiden, waarna Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet de inhoud van het boek toelichten. In het tweede deel van de middag onderzoeken de deelnemers in een drietal workshops de kansen met een aantal experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van winkelleegstand in de binnenstad, leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen en braakliggende gronden. Platform31 heeft meegedacht over de inhoudelijke opzet van de bijeenkomst en levert een actieve bijdrage tijdens de workshops. De bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokkenen: ambtenaren, bestuurders, vastgoedeigenaren en initiatiefnemers/ondernemers.

Over de Suikerfabriek
Na de tijdelijke bestemming van het Ebbingekwartier is Groningen toe aan de tijdelijke ontwikkeling van ‘De Suikerfabriek’; 133 ha.braakliggende grond en een leegstaande suikerfabriek op steenworp afstand van de Groninger binnenstad. Grond en gebouw worden geschikt gemaakt voor gebruik, een regulier programma is niet voorhanden. Wethouder Van der Schaaf zal de ‘plannen’ voor het terrein toelichten. In de Suikerfabriek loopt tegelijkertijd de fotomanifestatie Noorderlicht.

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via een mail naar [email protected], bij binnenkomst betaalt u de entree voor Noorderlicht, de boekpresentatie en de discussie zijn gratis.

 

Bron: Vanmeernaarbeter