Nieuws en artikelen

29 maart 2013

Kennisbijeenkomst Planschade voorkomen/beperken in krimp- en anticipeerregio’s

Datum: 24 april 2013 van 12:30 tot 18:00
Locatie: Beatrixgebouw Utrecht

Heeft u vanwege de bevolkingsdaling in uw gemeente, regio of provincie te makenmet planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels en heeft u hierbij juridisch advies nodig? Of wilt u het risico op een planschadeclaimverkleinen, maar mist u binnen uw organisatie de specifieke expertise? Het ministerie van BZK heeft hiervoor eind 2011 samen met Agentschap NL een Juridische Expertpool Planschade (hierna: JEP) ingericht, die inmiddels al meer dan een jaar wordt ingezet bij planschadevraagstukken in de krimp- en anticipeerregio’s.

Inhoud kennisbijeenkomst
AgentschapNL organiseert een kennisbijeenkomst waarin onze experts, mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee (SAOZ) en Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman (IBR & Bregman Advisering), de belangrijkste bevindingen van het afgelopen jaar presenteren. Daarbij worden praktische handvatten aangereikt om (plan)schadeclaims bij het wijzigen van bestemmingsplannen waar mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook is er ruimte om in deelsessies in gesprek te tredenmet de experts en de gemeenten die in 2012 een advies van de JEP hebben ontvangen.

Sessies
Parkstad Limburg presenteert daarnaast in een van deze sessies haar aanpak op het gebied van herstructurering, waarbij zij vorig jaar een structuurvisiebesluit hebben ingesteld en dit jaar actief gebruik zal maken van de inzet van de JEP. Kortom: een must voor gemeenten in krimp- en anticipeerregio’s, die te maken hebben of krijgen met planschaderisico’s.

Deze uitnodiging geldt zowel voor de coördinatoren van de verschillende regio’s als voor de gemeentelijke collega’s van de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Juridische Zaken, of andere collega’s die in aanraking komen met deze problematiek.

Aanmelden
Aanmelden (bij voorkeur) vóór 26 maart, door een e-mailmet hierin uw naam, functie, organisatie én uw contactgegevens te sturen naar [email protected]

Contact?
Contactpersonen: Veronique Aggenbach/Ivo Latuperisa
E: [email protected]
T: 088 602 5056/088 602 5967