Nieuws en artikelen

12 februari 2016

Nieuw initiatief: Nijkleaster Jorwerd

Modern klooster brengt nieuw leven in monumentaal kerkgebouw Lees meer

28 januari 2016

Nieuw initiatief: Betaalbare woningen in Garyp

Lokale ondernemer ziet herbestemming monumenten als wapen tegen krimp Lees meer

27 mei 2014

Nieuw initiatief: Multifuctioneel centrum Het Spectrum in Burdaard

Bewoners realiseren nieuw centrum voor dorp én omgeving Lees meer

31 mei 2013

Portret van DoeHetZelf-dorp Reduzum

Ze bouwden zelf een woonwijk, een nieuwe school en regelden de financiering en plaatsing van een windmolen Lees meer

17 april 2013

Een regio die niet wacht op de overheid, maar zelf met voorstellen komt

Bewoners 13 dorpen Friesland maken eigen dorpenvisie en geven aan wat zij verwachten van bestuurders Lees meer