Dorpenacademie

07 december 2015

Holwerd aan Zee

Fries krimpdorp wordt florerende kustplaats Lees meer

18 juni 2014

Het BOSS park

Een ongebruikt voetbalveld wordt een sportief centrum voor de buurt. Lees meer

17 juni 2014

Solarpark De Kwekerij in Hengelo (GLD)

Landschapsontwerpers nemen initiatief voor productielandschap op braakliggende grond Lees meer

15 mei 2014

Stichting Boermarke Essen en Aa’s

Bewoners actief aan de slag met herstel en beheer van cultuurhistorische waarden Lees meer

08 november 2013

Groen voor Rood in Delfzijl

Bewoners nemen initiatief over van gemeente en realiseren park op braakliggend terrein Lees meer