Nieuws en artikelen

08 april 2013

Kennisprogramma van start!

Vandaag is het zover. Met het online zetten van deze website is het Kennisprogramma nu ook echt van start gegaan! Lees meer

03 april 2013

Subsidieregeling bottom-up initiatieven Noord-Brabant

Nieuwe subsidieregeling voor het verbeteren van de leefbaarheid in dorp of wijk in relatie tot demografische ontwikkelingen. Lees meer

02 april 2013

Zes Groningse initiatiefnemers over samenwerking

Interessante korte film over hoe initiatiefnemers aankijken tegen de samenwerking met traditionele partijen. Lees meer

19 maart 2013

Roep om snel internet in krimpregio’s

Door traag internet dreigt een tweedeling tussen stad en krimpregio's. Lees meer