Nieuws en artikelen

02 april 2013

labLOKAAL: snelkookpansessie leegstand Borger-Odoorn

Een praktische en interactieve snelkookpansessie rondom (dreigende) leegstand in krimpgebieden.
16 mei 2013 | Tweede Exloërmond Lees meer

29 maart 2013

Conferentie detailhandel als strategie voor leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

Dé gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen om actief aan de slag te gaan met detailhandel en leefbaarheid.
29 mei 2013 | Mediaplaza, Utrecht Lees meer

29 maart 2013

Kennisbijeenkomst Planschade voorkomen/beperken in krimp- en anticipeerregio’s

Heeft u vanwege de bevolkingsdaling in uw gemeente, regio of provincie te makenmet planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels en heeft u hierbij juridisch advies nodig? Of wilt u het risico op een planschadeclaimverkleinen, maar mist u binnen uw organisatie de specifieke expertise? 24 april 2013 | Beatrixgebouw Utrecht Lees meer

29 maart 2013

Krimpcafé arbeidsmarkt en regionale economie

In de reeks Krimpcafés Zuid-Holland staat 25 april het thema arbeidsmarkt en regionale economie centraal. Spreker is dan prof. Frank van Oort van de Universiteit Utrecht, en voormalig directeur Ruimtelijke Economie van het Planbureau voor de Leefomgeving.
25 april 2013 | Schipperhuis, Numansdorp Lees meer

27 februari 2013

Interessante activiteit?

Organiseert of weet u een activiteit die interessant kan zijn voor kennis- en netwerkvorming rondom het thema bottom-up en ruimtelijke transformatie? Laat het ons weten: [email protected] Lees meer