< alle initiatieven

Zelfpluktuin

Stadslandbouw, natuurbeleving en -educatie op braakliggende grond

In november 2011 zijn vrijwilligers uit Kerkrade, Heerlen en Voerendaal begonnen met de aanleg van een permacultuurtuin op een 5.000 m2 groot braakliggend terrein in Kerkrade (een half voetbalveld). De initiatiefnemers hadden een opleiding voor permacultuur gevolgd en waren op zoek naar een terrein midden in de stad waar ze met bewoners aan de slag konden gaan om een tuin te realiseren om te spelen, leren en genieten. Dit met als doel kinderen te laten zien waar het eten vandaan komt en jong en oud in contact te brengen en technieken te leren waarmee je zelfvoorzienend kunt zijn. Uiteindelijk vonden ze een terrein voor een tijdelijke tuin op een braakliggend stuk grond. Woningcorporatie Land van Rode had hier drie huizenblokken gesloopt om er 19 nieuwe energieneutrale woningen voor terug te bouwen. De woningcorporatie en gemeente Kerkrade maakten de tuin mogelijk door toestemming én een budget te geven.

De Zelfpluktuin (ook wel Müchrjaad genoemd) kreeg verder donaties in de vorm van planten en tuingereedschap van buren en vrijwilligers via de regionale vrijwilligersorganisatie, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Ook kregen ze cliënten doorgestuurd door de afdeling re-integratie van de sociale dienst. Verder kwamen belangstellenden voor permacultuur vanuit Amsterdam, Geleen en zelfs Amerika een kijkje nemen. Studenten van de Hogeschool Zuyd en een hoogleraar van de RWTH uit Aken kregen een rondleiding.

IMG_0117

Vervolgproject: voedselbanktuin

Eind 2012 is de Zelfpluktuin op de betreffende locatie gestopt om plaats te maken voor het geplande bouwproject. Momenteel is de organisatie op zoek naar een nieuw stuk braakliggende grond en zijn betrokkenen in gesprek met drie woningcorporaties en vier gemeenten. Op een nieuwe locatie zouden betrokkenen graag langer actief blijven en een voedselbanktuin realiseren, om zo een bijdrage te leveren aan gezond voedsel voor een groeiende groep mensen die in financiële problemen raakt.

IMG_0749