< alle initiatieven

Woonerf Luscinia

7 hectare agrarisch gebied wordt zorg-woon-werkgemeenschap

Woonerf Luscinia is een kleinschalige woonwerkgemeenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme en een aantal senioren met een lichte zorgvraag. In december 2013 namen Leo van der Westen en Marianne Palstra als particulieren het initiatief voor het verbouwen van de voormalige boerderij in het Gelderse Hengelo.

Verbouwd agrarisch terrein

Sinds twee jaar heeft woonerf Luscina bewoners: jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er jongvolwassenen van buitenaf die voor dagbesteding komen. Het woonerf is onderdeel van een bijna 7 ha groot agrarisch gebied. Op het terrein bevinden zich diverse gebouwen, landerijen, een camping en een populierenbos dat aansluit op een beek. Het voormalige woonhuis is verbouwd voor de woonwerkgemeenschap. Daarnaast zijn enkele schuren verbouwd tot semi-zelfstandige appartementen.

Een moestuin, siertuin, kruidentuin en bloemenpluktuin zijn aangelegd. Deze tuinen worden samen met dagbesteders onderhouden en geëxploiteerd. Ook zijn er mensen uit de omgeving die middels vrijwilligerswerk regelmatig betrokken zijn bij het ontwikkelen en onderhouden van het terrein. Door middel van kleinschalige erfverkoop worden de producten van de tuinen aangeboden aan mensen uit de omgeving, campinggasten en andere recreanten.

Zinvolle plek voor verschillende mensen

De initiatiefnemers van Woonerf Luscina zoeken naar meerwaarde en groei door de wisselwerking tussen verschillende mensen en activiteiten. Op het terrein is bijvoorbeeld ook een camping met 30 standplaatsen. Deze wordt uitgebreid met een Bed & Breakfast. Ook willen de initiatiefnemers nog enkele appartementen voor senioren realiseren. Deze functies zorgen ervoor dat de bewoners midden in de maatschappij blijven staan en leveren tevens werkplekken en dagbesteding voor bewoners. Daarnaast kan worden gewerkt in de houtwerkplaats en meubelmakerij, in het kunstatelier, in de moestuin en in het huishoudelijk werk. De werkplekken bieden kansen aan de bewoners van Woonerf Luscinia maar ook voor mensen van “buiten” om een werkplek te vinden op het woonerf als dagbesteding of als vrijwilliger.

Samenwerking

De organisatie van Woonerf Luscinia staat nadrukkelijk open voor een vorm van samenwerking met andere kleinschalige initiatieven in de regio op het gebied van zorg, welzijn, natuur en recreatie. Onder het motto: ‘Samen staan we sterk’ kunnen allerlei arrangementen worden samengesteld. De Achterhoek ziet de komende jaren een grote teruggang van inwonersaantal en vergrijzing van de bevolking. Met het woonerf hopen de initiatiefnemers een positieve toekomstimpuls te geven aan het Achterhoekse leven.

http://www.woonerf-luscinia.nl

Leo van der Westen
Lankhorsterstraat 21
7255 LC Hengelo (GLD)
[email protected]