< alle initiatieven

‘t Waldhûske

Oud sociaal woonhuis wordt museum en atelier

In 1909 kreeg Smallingerland z’n eerste acht woningwetwoningen. De woningstichting liet ze bouwen in Houtigehage, aan de weg die tegenwoordig Skoallewyk heet.

Plaatselijk belang Houtigehage kwam, toen de laatset huurder van Skoallewyk 10 in 1999 vertrok, op het idee om het monumentje in de oude staat te herstellen. De vereniging heeft door zelfwerkzaamheden een flinke bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Verder waren subsidiegevers: de Gemeente Smallingerland, de Woningbouwvereniging Smallingerland en Monumentenzorg. De grootste aanpassing aan de moderne tijd is geschied aan het dak: vroeger keek je tegen de kale dakpannen, nu is het dak geteerd en afgewerkt met dakleer en kippengaas. Het huisje is helemaal vernieuwd met mensen uit het dorp, werk-leertrajecten en met werklozen.

In het huisje is nu een museum en galerie. De voorkamer is het kleinste museum van Fryslân. Kruip in de bedstee en beleef hoe er in het verleden werd geslapen. Het achterhuis, waar vroeger de stal was voor kleinvee en opslag, is nu een galerie en werkruimte voor kunstenaars. Plaatselijk Belang Houtigehage zorgt samen met de kunstenaars voor de inrichting en beheer.

Na Skoallewyk 10 is in 2011 ook gestart met de renovatie van Skoallewyk 12. Dit waldhûske wordt gereed gemaakt voor bewoning door maximaal 2 personen. Aan deze restauratie is wederom meegewerkt door leerlingen van ROC Friese Poort, vrijwilligers. Het project heeft ook veel belangstelling gekregen van buitenlandse scholen. Deze renovatie is gefinancierd door Rabobank Burgum-de Lauwers, Gemeente Smallingerland, Provincie Fryslân, en mede-eigenaar Accolade Drachten.