< alle initiatieven

Stichting Boermarke Essen en Aa’s

Bewoners actief aan de slag met herstel en beheer van cultuurhistorische waarden

De Provincie Groningen is ruim 10 jaar geleden begonnen met het plan om de Ecologische Hoofdstructuur aan te leggen rondom het beekdal van de Ruiten Aa en de Mussel Aa. De bewoners van de buurtschappen Höfte, Veele en Wessinghuizen waren toen van mening dat ook ze betrokken moesten worden met de ontwikkeling van de omgeving: hun achtertuin! Ze hebben daarom samen hun ideeën over het herstel en beheer van cultuurhistorische waarden in een Markeplan verwoord en gepresenteerd aan de locale overheden. De reacties waren positief.

De Stichting Boermarke Essen en Aa’s is als gevolg van dit proces snel ontstaan en werkt actief aan het uitvoeren van de Markeplan. Het plan is omarmd door het Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de projecten worden grotendeels gezamenlijk uitgevoerd. De eerste concrete resultaten zijn al te zien in het landschap. Een nieuwe voetbrug over de Mussel Aa is gebouwd, de naie Heubrugge. De Skyline van Wessinghuizen, een kunstproject, is ook een voorbeeld. Het project dient als startpunt voor de vier Aa-Ommetjes maar ook als zitgelegenheid en ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De bewoners zijn zelf betrokken voor het uitvoering van alle projecten. Ze proberen zo veel mogelijk in handen te houden. Voor financiering van de activiteiten van de stichting wordt naast een eigen bijdrage gebruik gemaakt van verschillende subsidies.

De Skyline van Wessinghuizen (bron: www.essenenaas.nl)

De Skyline van Wessinghuizen (bron: www.essenenaas.nl)

De Stichting hecht veel waarde aan de historie van het gebied en het landschap. Deze geschiedenis hebben ze dan ook beschreven in het boek ‘In de schaduw van de Geselberg’. Met de ingrepen op het landschap in het kader van de EHS-aanleg proberen ze het verleden een nieuw leven te geven zonder er een museumlandschap te maken. De bewoners hebben via de Boermarke hun invloed kunnen uitoefenen op de plannen van de Ecologische Hoofdstructuur zodat ze meer rekening houden met het regional karakter van het landschap en de historie.

Ook het energie vraagstuk houdt de bewoners bezig. Er is dan ook een plan in ontwikkeling om een energiecoöperatie te gaan oprichten voor de productie van houtpellets en andere hout/energieproducten. Gelijktijdig wordt thans gesproken over de mogelijkheden van het uitbreiden van een dergelijke coöperatie met een zorgtaak.