< alle initiatieven

Solarpark De Kwekerij in Hengelo (GLD)

Landschapsontwerpers nemen initiatief voor productielandschap op braakliggende grond

Op het terrein van de voormalige kwekerij in Hengelo (GLD) wordt gewerkt aan de realisatie van het eerste zonnepark van Nederland. Het park komt voor een periode van 25 jaar op grond waar een nieuwe woonwijk was voorzien. De plannen voor die woonwijk waren met het oog op bevolkingskrimp bijgesteld en zo bleef nog een groot terrein braak. Het zonnepark is initiatief van Eigen Huis en Tuin-presentator Lodewijk Hoekstra en tuinarchitect Nico Wissing en moet niet alleen stroom opwekken, maar functioneren als een productielandschap voor de lokale gemeenschap.

In 2012 konden bezoekers van de Floriade in Venlo al kennis met maken met een klein solarpark van de Achterhoekse tuinarchitect Nico Wissing en Eigen Huis en Tuin-presentator Lodewijk Hoekstra. Onder de vlag van NL Greenlabel, lieten zij Nederland zien hoe je duurzame tuinen kunt vormgeven en inrichten. In de voormalige kwekerij in Hengelo zal hun vooruitstrevende concept voor een periode van minimaal 25 jaar op grote schaal in de praktijk worden gebracht.

solarpark-de-kwekerijOntwerp

 

Samenwerking gemeente

Wissing, Hoekstra en zonneparkontwikkelaar IQ-SOLAR.COM zijn een samenwerking aangegaan met de gemeente Bronckhorst. Het plan om een park aan te leggen waar natuur en duurzaamheid hand in hand gaan, paste goed bij de ambities van de groene gemeente. En bovendien was er ruimte beschikbaar, omdat vanwege demografische ontwikkelingen het aantal te bouwen woningen op het terrein van de voormalige kwekerij in Hengelo is teruggeschroefd van 200 naar 50. In plaats van woningen komt op het terrein van 7 hectare groot, een voor Nederland uniek zonnepark waar men kan recreëren in de natuur en al wandelend innovatieve toepassingen van zonne-energie kan ontdekken. En met de 10.000 zonnepanelen wordt ook nog eens duurzame energie voor ongeveer 700 huishoudens opgewekt. Daarnaast is er in het park ruimte voor moestuinen en een schaapskudde. Zo wordt het uiteindelijk een integraal productielandschap.

Bronckhorst weet op deze manier samen met haar mede-initiatiefnemers een tegenslag om te zetten in een flinke sprong vooruit. Het Solarpark levert een flinke bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn, de regio krijgt er een unieke trekpleister bij en het levert bovendien werkgelegenheid op.

vogelperspectief

Betrokkenheid

Een groot deel van het park dat 4,4 miljoen euro gaat kosten zal gefinancierd worden door investeerders die het project toejuichen en een deel zal via crowdfunding worden vergaard. De initiatiefnemers waartoe ook het adviesbureau ECONNETIC behoort, zijn nog zoekende naar manieren om dit in te vullen. Er wordt in ieder geval gedacht aan constructies waarbij de inwoners van de gemeente Bronckhorst de energie uit het park af kunnen nemen. Zij worden dan ook nauw betrokken bij dit project. Ook de gemeente investeert mee en voor de realisatie van het park ontvangen de initiatiefnemers ook subsidie van de provincie. Daarnaast is er animo voor het project vanuit kennisinstituten. Zo wil Hogeschool Arnhem Nijmegen erin participeren.

opladen

 

Bronnen: Gemeente Bronckhorst  en De Gelderlander