< alle initiatieven

Sint Jan Kloosterburen

Een nieuwe invulling van het Norbertijnse kloosterterrein

 
SintJan is een initiatief van een groep mensen uit Kloosterburen en omgeving die zich met durf, visie en creativiteit inzet voor een sociale en economisch vitale samenleving. Zij grijpt de demografische ontwikkelingen aan om een eigenkrachtige gemeenschap te creëren.

Met een nieuwe invulling van het Norbertijnse kloosterterrein Sint Jan willen de initiatiefnemers wonen, werken, zorg en cultuur zodanig borgen dat de leefbaarheid en lokale economie van het dorp versterkt wordt. Daarnaast versterkt het initiatief, met het hergebruik van het kloosterterrein, een authentieke plek met een sterke eigen identiteit. De dorpskern wordt hersteld en een toeristische parel wordt toegevoegd aan het gebied.
 
Het middel daartoe is CoopGrow. Dit is een coöperatie-model dat het mogelijk maakt het heft in eigen handen te nemen en zelf te organiseren wat voor de gemeenschap Kloosterburen van belang is. Bewoners hebben letterlijk een aandeel.

Elementen van het programma:
ZORG – zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten zeker stellen
CULTUUR – religieus erfgoed van het dorp – kerk, kloostertuin en kloosterboerderij – herbestemmen en revitaliseren, zodat ze kunnen worden ingezet voor onder meer culturele activiteiten, steunpunten van – digitale – zorgverlening, het creëren van nieuwe ontmoetings-en samenwerkingsplekken.
ECOLOGIE – het stimuleren van duurzame teelttechnieken, waarbij de kloostertuin als proeftuin voor de landbouw wordt gebruikt, en het bevorderen van duurzame bouwtechnieken, waaronder stro- en leembouw

http://www.sintjankloosterburen.nl/

Anne Hildrink
Sint Jansstraat 25
9977 RT Kloosterburen
[email protected]