< alle initiatieven

Proefboerderij Ruigewind

Boerderij voor kleinschalige windmolens in Lauwerzijl

Jan Pluis (fysisch geograaf) maakt van een traditionele boerderij die gesloopt dreigde te worden, een energieneutraal woonhuis en een proefboerderij voor kleinschalige windenergie.

Agrarische bedrijven zijn in de loop der jaren steeds groter geworden om rendabel te blijven. Herverkaveling zorgde ervoor dat bedrijven meer grond konden beschikken, maar leidde er ook toe dat weer andere traditionele boerderijen te weinig grond overhielden om er een gezond boerenbedrijf te runnen. Voor veel van deze boerderijen dreigt sloop, tenminste als ze niet herbestemd worden.

Bureau Ritsema-impressie veld windturbines

Jan Pluis heeft een van de boerderijen benut om het gebruik van kleinschalige windturbines uit te testen. Van hieruit ontwikkelt hij concepten om kleinschalige windturbines ook als tijdelijke voorziening in te zetten, bijvoorbeeld op braak liggende grond.

Kleinschalige windturbines vallen niet onder het Provinciaal Omgevingsplan Groningen omdat ze lager zijn dan 15 meter. Daardoor hoeven ze niet in windturbineparken te worden opgesteld. De kleine turbines zijn lucratief voor particulieren, agrarische bedrijven, maar als een veld met turbines ook in te zetten als energiewinning voor een buurt.

De uitdaging is om  de windturbines in te passen met behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Het woonhuis is in aanbouw, voor de proefboerderij is een tijdelijke vergunning voor 5 jaar afgegeven (2012-2017).

RITS_14_Ruigezand-73 RITS_14_Ruigezand-81

http://www.ruigewind.nl

Jan Pluis
Teenstraweg 6
9885 TA Lauwerzijl
[email protected]