< alle initiatieven

Huiskamercafé Noorderkerkpad Warffum

Meest vervallen pand brengt nieuw leven in oude dorpstraditie

Dankzij het enthousiasme en doorzettingsvermogen van twee inwoners wordt een beeldbepalend pand in Warffum gered en heeft het Groningse dorp binnenkort zijn historische huiskamercafé aan het Noorderkerkpad terug.

De Warffummer kerkpaden. Oude straatjes die zich goed lenen voor een mooie wandeling langs de historische plekken in het dorp. Aan een van deze paden staat een zeer vervallen woning die vroeger als huiskamercafé juist het kloppend hart van het dorp was. Jan Dirk Gardenier en zijn compagnon Henk van Welzen konden het niet langer onder ogen zien dat het pand steeds verder aftakelde en besloten een stichting op te richten en het pand aan te kopen. Hun wens: het gebouw opknappen als huiskamercafé waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Meest vervallen pand

Hiermee zijn ze nu volop in de weer. Omdat het pand 26 jaar heeft leeg gestaan en er geen onderhoud is gepleegd, is het in slechte staat. “Het lekt en twee muren zijn heel slecht. Voor de winter willen we het wind- en waterdicht maken, om verdere schade te voorkomen”, vertelt Jan Dirk Gardenier. “We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers en ook een lokale aannemer ingeschakeld. Daarnaast werken we samen met een middelbare school in technisch onderwijs.” Ook moet het pand een andere bestemming krijgen. Dat is het volgende project.  “Komt wel goed”, zegt Gardenier vastbesloten.

Initiatiefnemers Jan Dirk Gardenier en Henk van Welzen. Foto: Huiskamercafé Noorderkerkpad

Initiatiefnemers Jan Dirk Gardenier en Henk van Welzen. Foto: Huiskamercafé Noorderkerkpad

Ook over de exploitatie maakt Gardenier zich geen zorgen. “Het wordt geen commercieel café, maar een gemeenschapsplek voor alle inwoners van het dorp. Verschillende gebruikers hebben zich al aangediend: van de lokale klaverjasgroep, tot scholieren van de middelbare school, tot de gemeente die wel een extra vergaderzaal op een mooie locatie kan gebruiken.” Ook willen de initiatiefnemers er zelf muziekavonden gaan organiseren.

Op de vraag waarom dit nou allemaal juist moet gebeuren in het meest vervallen pand van het dorp, antwoordt hij: “Vanwege de geschiedenis als huiskamercafé en het feit dat het pand het meest in het oog springt.” Bovendien: “Als je dan toch wat wil doen, doe het dan in het meest vervallen pand. Daar heeft het dorp uiteindelijk het meeste aan.”

Bij het huiskamercafé zijn veel bewoners en ondernemers betrokken. Foto: Huiskamercafé Warffum

Bij het huiskamercafé zijn veel bewoners en ondernemers betrokken. Foto: Huiskamercafé Noorderkerkpad

Onbekendheid van twee kanten

De initiatiefnemers onderhouden goede relaties met de gemeente Warffum. “De gemeente heeft ons goed geholpen met de subisidieaanvraag en we hebben inmiddels een subsidie gekregen Ook hebben ze een container beschikbaar gesteld toen we het pand gingen strippen, zodat het ons niets kostte om het afval af te voeren.”

Toch is het, gesproken met de woorden van Gardenier “een leerzaam proces. Voor beide partijen”. Hoe concreter het project wordt, hoe meer regels er lijken te zijn. Bovendien blijkt eigenlijk alles wel wat ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.

Onbekendheid van beide kanten, daar gooit Gardenier het op. Voor de gemeente is het nieuw, omdat het huiskamercafé iets heel anders is dan gemeente- en corporatiebezit. Voor de initiatiefnemers is het ook een groot avontuur. Zij hebben eerst alleen het pand aangekocht en zijn vervolgens pas bezig gegaan met vergunningen en dergelijke. “Ik waardeer het wel heel erg dat de gemeente haar nek durft uit te steken, terwijl ze geen garanties hebben.”

Gardenier probeert nuttige lessen te trekken uit het proces dat hij doorloopt in het samenwerken met de gemeente en het opknappen van het pand. “Wellicht kunnen andere initiatieven daar ooit nog eens van leren. Wij hebben ook veel geleerd van andere geslaagde initiatieven in de regio, zoals GoudOud in Warffum en Wongema in Hornhuizen.”

Vroeger was het huiskamercafé een veelbezochte plek in Warffum. Foto: Huiskamercafé Warffum

Vroeger was het huiskamercafé een veelbezochte plek in Warffum. Foto: Huiskamercafé Noorderkerkpad

https://www.facebook.com/noorderkerkpad/

Jan Dirk Gardenier
Noorderkerkpad 13
9989 AL Warffum
gardenier@cabgroningen.nl