< alle initiatieven

Holwerd aan Zee

Fries krimpdorp wordt florerende kustplaats

Holwerd. Nu een krimpend dijkdorp, straks misschien een bloeiende kunstplaats. Vier inwoners werken aan een plan om de dijk door te breken, zodat Holwerd straks aan zee ligt en een toeristische bestemming wordt. Het plan kost 150 miljoen euro. Toch hebben de vier Friezen de verschillende belangen slim bij elkaar gebracht en Holwerd aan Zee breed op de agenda gezet. Van dorpsbewoner tot Den Haag.

Het is de bedoeling dat de open verbinding met de Noordzee ervoor gaat zorgen een Holwerd een toeristische bestemming wordt. Op een slimme manier brengen de initiatiefnemers de agenda’s van de betrokken organisaties bij elkaar en zijn ze al meerdere malen in gesprek geweest met de minister en andere belanghebbenden uit Den Haag. Ook lokaal is er een groot draagvlak.

Bovendien weten ze goed over hun plannen te communiceren, waardoor Holwerd landelijk media-aandacht geniet. Het lijkt erop dat Holwerd aan Zee een bewonersinitiatief 2.0 is, waarbij initiatiefnemers nauw samenwerken met verschillende overheidslagen en de ontwikkeling veel verder gaat dan een klein plaatselijk belang.

Dit is een fragment uit het artikel dat eerder verscheen als onderdeel van dit kennisprogramma. Lees het hele artikel over de werkwijze van de initiatiefnemers en de samenwerking met de overheid en andere betrokken partijen hier.