< alle initiatieven

Het geheim van Lemiers

Bewoners redden bijzondere muurschilderingen in Sint Catharinakapel

De Sint Catharinakapel in Lemiers is een rijksmonument gebouwd rond het jaar 1100. Wie binnenstapt, ontdekt dat de kapel er vanbinnen heel anders uitziet dan de buitenkant doet vermoeden. Muurschilderingen uit de jaren 70 vormen een kleurrijke verrassing die doet denken aan de Cobrastijl. Door vochtproblemen dreigden de schilderingen verloren te gaan. Bewoners richtten een stichting op en wisten de schilderingen te behouden. Nu worden er rondleidingen en activiteiten in de kapel georganiseerd. 

De Sint Catharinakapel staat in de oude kern van Lemiers in Limburg en is een belangrijk onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. In 1978 beschilderde kunstenaar Hans Truijen de muren van de kapel in een stijl die doet denken aan de Cobrabeweging. Tot voor kort een goed bewaard geheim, maar een groep van tien bewoners bracht daar verandering in.

1024px-Lemiers-Catharinakapel_(1)

De buitenkant van de Sint Catharinakapel in Lemiers. (Foto: RCE, CC BY-SA 3.0, WikiCommons)

Persoonlijke geschiedenis

Peter Bodelier woonde bijna zijn hele leven tegenover de kapel. Het ging hem aan het hart dat de kapel en de muurschilderingen in de loop der tijd door vocht werden aangetast. De geschiedenis van de kapel is verweven met die van zijn familie en het dorp Oud Lemiers. In de oorlog verstopten hij en zijn familieleden zich wekenlang iedere ochtend voor de Duitsers in de toren van de kapel.

Hij keek toe terwijl Hans Truijen zijn muurschilderingen maakte. “In die tijd riep dat heftige reacties op, zulke schilderingen in een kerk”, vertelt hij. Zelf heeft hij de schilderingen altijd fascinerend gevonden en hij weet er dan ook veel over te vertellen. Hij besloot zich samen met enkele andere bewoners van het dorp in te spannen om het vochtprobleem aan te pakken en de schilderingen te behouden met de wens om daar op den duur tijdens rondleidingen over te kunnen vertellen. Sinds 1980 zijn de rondleidingen in de kapel een feit en vertelt Bodelier over de bijzondere geschiedenis van de kapel en de muurschilderingen.

Fondsen werven

In 2010 richtte Bodelier met zijn broer Frans en vier andere dorpsgenoten een stichting op om fondsen te werven. Door de jaren heen ontvingen zij subsidies van onder andere de gemeente, de provincie, stichtingen, ondernemers en particulieren. Ook betaalde het bisdom als eigenaar van de kapel mee. Nu, in 2015, is de restauratie voltooid en betaald. Naast de rondleidingen, vinden er ook steeds vaker andere activiteiten plaats in de kapel, omdat de leden van de stichting merken dat het voor mensen een inspirerende plek is die uitnodigt tot meditatie, vrolijkheid en creativiteit.

Een groot succes, maar toch is het voor de kleine stichting van bewoners geen gemakkelijke opgave om een rijksmonument in stand te houden. Gelukkig vonden de initiatiefnemers vlak na de oprichting van de stichting het Huis voor de Kunst bereid om hen te helpen met een voorschot voor onder andere de notariële akte, de drukkosten voor reclame, en vele andere zaken die nodig zijn.

Interieur,_kapel_met_moderne_muurschilderingen_(Hans_Truijen,_1978)_-_Lemiers_-_20001664_-_RCE

Het interieur van de kapel met muurschilderingen van Hans Truijens (Foto: RCE, CC BY-SA 3.0, WikiCommons)

Uitdagingen en succesfactoren

Hoewel de kapel is gered, is het vochtprobleem nog niet opgelost. Dat is de volgende uitdaging waar Bodelier en mede-initiatiefnemers voor staan, maar ook hierin dienen zich voorzichtig successen aan. De SRAL, een Limburgs instituut voor conservering van monumenten, sloot een onderhoudscontract met hen af om jaarlijks noodzakelijke reparaties uit te voeren.

Wat vindt Bodelier zelf de belangrijkste succesfactor van zijn initiatief? “Achteraf blijkt dat een degelijke commissie van aanbeveling in de letterlijke zin van het woord goud waard is”, vertelt Bodelier. “Afgedrukt op het briefpapier van de stichting gaan deuren gemakkelijker open en eventuele sponsors geeft het vertrouwen dat het geld niet in zakken belandt waar het niet in thuis hoort. Een andere succesfactor is dat in een stichting tenminste één persoon zitting neemt die de weg in subsidieland kent en precies weet bij wie je kunt aankloppen. Wij hebben daar in elk geval veel aan gehad. Soms ontmoeten geluk en toeval elkaar.”

Foto boven: Het interieur van de Sint Catharinakapel in Lemiers.  (RCE, CC BY-SA 3.0, WikiCommons)

Auteur: Daphne Koenders

http://www.catharinakapel-lemiers.nl/

Peter Bodelier
Oud-Lemiers 16
6295 AT Lemiers
[email protected]