< alle initiatieven

Groenkerk (Grientsjerk)

Bewoners steken handen uit de mouwen om eigen dorp te verduurzamen

Zeven inwoners van Oentsjerk staken in de zomer van 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. “Wij willen de wereld in goede en als het kan betere staat doorgeven aan komende generaties”, luidde hun hartenwens. De beweging Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij “minsken” (people), “ierde” (planet) en “griene opbringst” (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk.

De toekomstdoelen van Groenkerk zijn:
– zelf alle duurzame energie leveren voor huizen, bedrijven en vervoer
– binnen het dorpsareaal een aanmerkelijk deel van het benodigde voedsel produceren
– afvalstromen minimaliseren
– voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving creëren

De activiteiten van Groenkerk variëren van concrete fysieke projecten tot werken aan bewustwording over duurzaamheid. Voor dit laatste worden op de lokale basisscholen lesprogramma’s ontwikkeld, enquêtes uitgezet onder dorpsgenoten, minisymposia georganiseerd, infraroodmetingen warmteverlies woningen aangeboden en aangesloten bij landelijke evenementen als Duurzame Burendag, Klimaatstraat, Keep it Cleanday en netwerken als Duurzame Dorpen. Daarnaast werkt Groenkerk samen met de Friese Milieu Federatie aan programma’s Fair Fibers (kleding) en Oars Ite (voedselconsumptie).

Fysieke projecten gaan voornamelijk over het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen. Maar ook over het opschalen van de activiteiten op het gebied van duurzame energie naar omliggende dorpen en het opzetten van Energie Coöperatie Trynwâlden (waar naast Oentsjerk zeven andere dorpen onder vallen). Daarnaast staan projecten op het gebied van duurzaam vervoer en cradle to cradle op de agenda en is ook ‘zorg’ als thema binnen Groenkerk toegevoegd.

http://www.groenkerk.nl

Karel van der Linden

9062 Oentsjerk
[email protected]