< alle initiatieven

Dorpshuis Pieterburen

Leegstaande kerk wordt dorpshuis met negen B&B kamers

December 2010 werd bekend dat het wadloopcentrum het dorp Pieterburen ging verlaten. Zij waren gehuisvest in de voormalige gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 105. Een initiatiefgroep van bewoners heeft toen de koppen bij elkaar gestoken om er een dorpshuis van te maken.

In 2011 werd de stichting Dorpshuis Pieterburen opgericht en de buurvrouw nam de voorfinanciering op zich. Hiermee was tijd verkregen, tijd om de dromen en gedachten uit te werken tot een concreet projectplan. Van meet af was duidelijk dat het meer was dan de investering en dat ook goed gekeken moest worden naar de exploitatie. Het dorp was te klein om alles zelf op te brengen. Voor de bovenetage zou daarom een commerciƫle partner worden gezocht.

De plannen en ideeƫn werden regelmatig via informatiebijeenkomsten voorgelegd aan het dorp. De bewoners waren zo enthousiast dat het gebouw vanaf maart 2012 ook al dienst ging doen als dorpshuis. Een proeftuin aan activiteiten werd en wordt georganiseerd, zoals koffiedrinken, samen eten, ontmoetingsavond tijdens de stamtafel, biljarten en klaverjassen. Ook hebben er al grotere festiviteiten zoals Pieterburen got Talent, Theater te Water, Nijjoarsklokje, Kroningsdagfeest en het Zomerfeest plaatsgevonden.

Juli 2012 was het projectplan helemaal klaar: een volwaardig dorpshuis op de begane grond, met een uitbouw voor de biljartruimte in de consistorie en een hotel met 9 hotelkamers op de bovenetage. De ondernemers van B&B Waddenhoes gaan deze bovenetage huren en verder exploiteren. Vervolgens heeft het stichtingsbestuur fondsen en subsidies aangevraagd voor de aankoop, verbouwing van de begane grond tot dorpshuis, verbouwing van de bovenetage tot hotel en inrichting van het dorpshuis.

In oktober 2014 was het dorpshuis verbouwd, ingericht en klaar voor gebruik. Met vaste activiteiten zoals Koffietijd, Creatief met, Eetclub en Klaverjasavond. De Waddenwichter en Biljartclub Dicht bie Diek komen er wekelijks bij elkaar. Het dorp viert er jaarlijks Sinterklaas, Nijjoarsklokje en andere festiviteiten. Op de bovenetage heeft B&B Dorpslogement de deuren geopend met negen hotelkamers. Kijk voor meer informatie op www.dorpshuispieterburen.nl

http://www.dorpshuispieterburen.nl

Annelies Borchert (Vz. Stichting Dorpshuis Pieterburen)
Hoofdstraat 78
9968 AG Pieterburen
[email protected]