< alle initiatieven

De Eendracht in Garyp

Ondernemer transformeert oude melkfabriek in zorgcomplex met woningen

In het Friese Garyp, een dorp van ongeveer 1900 inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel, heeft een ondernemer een oude melkfabriek getransformeerd in een zorgcomplex met zorgwoningen. Door de combinatie van zorgfuncties, kinderdagopvang en peuterspeelzaal krijgt het dorp met de herbestemming van het markante pand opnieuw een kloppend hart.

In 2010 koopt ondernemer Johan Timmermans de verlaten melkfabriek De Eendracht aan de rand van het Friese dorp Garyp. In 1968 sloot de melkfabriek waarna het dienst deed als fabriek voor machineonderdelen. Timmermans zag kansen voor een zinvolle herbestemming in een combinatie van zorgfaciliteiten. Met zijn visie gaat hij in gesprek met diverse partijen, zorgverlener De Friese Wouden, de huisarts, de fysiotherapeut, de gemeente en heel veel andere partijen. Uiteindelijk krijgt hij de handen op elkaar. In de tussentijd gebruikt hij de melkfabriek als opslag en timmerwerkplaats voor zijn eigen aannemersbedrijf.

Samenloop van omstandigheden

Het economisch tij zit niet mee, maar andere omstandigheden wel. Zo is er in Grou een inspirerende bijeenkomst over Plattelandsprojecten met kleinschalige zorgvoorzieningen, zoekt de huisarts naar een definitieve plek voor zijn praktijk en sluit het idee van een nieuwe bestemming voor De Eendracht naadloos aan bij de gemeentelijke plannen voor het project ‘Kansen voor Kernen’. Naast een positieve houding over de nodige wijzigingen van bestemmingsplannen en veel meedenken, neemt de gemeente in het kader van het laatstgenoemde project de herinrichting van het omliggend terrein voor haar rekening. Ook de provincie draagt bij.

Hobbels in de weg

Maar het is niet allemaal positief. In 2012 zorgt het aantreden van een nieuw kabinet met plannen om zorgtaken te decentraliseren naar de gemeenten voor oponthoud. De deelname van de zorgverlener aan het project staat op losse schroeven. Als er een jaar later nog steeds geen duidelijkheid is besluit Timmermans toch te starten met de verbouw en desnoods zelf de verhuur en het beheer van de woningen voor rekening te nemen. Vanuit de gedachte dat er sowieso vraag naar zorgwoningen is in het gebied, is Timmermans gewoon aan de slag gegaan.
De Eendracht

Lagere kosten

Timmermans is aannemer en opdrachtgever tegelijk en dat biedt voordelen. Zo bespaart hij op kosten voor het maken van een bestek. De woningen van gemiddeld 100 vierkante meter zijn al met al gerealiseerd voor ongeveer 65.000 euro per eenheid. Zodoende kunnen de woningen tegen een nette, sociale huurprijs verhuurd worden. Over de verhuurbaarheid van de woningen maakt Timmermans zich geen zorgen: ‘Zorgwoningen voor (echt)paren, zoals we hier maken, bestaan hier in de regio nog niet.’ De woningen zijn ruim en zelfs voorzien van een logeerkamer voor bv. de (klein-)kinderen, die anders dan vroeger, niet altijd meer in de buurt wonen.

Programma belangrijkst

Voor de toekomst ziet Timmermans een uitdaging in het dragen van de kosten voor het onderhoud van het monumentale pand op de langere termijn. Zelf heeft hij hier in de calculatie van de huur zo goed als mogelijk rekening mee gehouden. Hij denkt echter dat veel bij herbestemmingsprojecten als uitgangspunt alleen wordt gekeken naar de herbestemming van het onroerend goed. Niet naar specifieke functie’s die het geheel rendabel houden voor langere termijn en de onderhoudskosten waarborgen. ‘Een oud treinstation dat ingericht wordt als kunstatelier is bijvoorbeeld prachtig, maar dekt nooit de lading. In dat soort projecten zal standaard een jaarlijkse subsidie moeten worden verleend voor behoud. Dat is een gemiste kans voor andere gebouwen waar dat geld goed gebruikt kan worden.’

Nieuw hart voor het dorp

Ooit was de melkfabriek het hart van het dorp. Inmiddels is het pand dat weer. Naast zes (zorg)appartementen zitten er een huisartsenpost, zorgloket, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en kapsalon in de oude fabriek. 

Gebruikte bronnen: www.garyp.nl en Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Transformatie, Woonoplossingen in leegstaand vastgoed, april 2014
 
Foto Boven: De Melkfabriek in Garyp (Foto: Mark Sekuur)
http://www.detsjoender.nl

Johan Timmermans
Eendrachtsweg 7A
9263 PH Garyp
[email protected]