< alle initiatieven

Cultuurschuur Wieringermeer

Voormalig gemeentehuis biedt onderdak aan 32 verenigingen

De cursussen van de kunstkring, een diëtistenpraktijk en de fanfare: in de Cultuurschuur in Wieringerwerf zitten allerlei verenigingen en voorzieningen onder één dak. Het dak van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Wieringermeer.

De Wieringermeer kent geen monumenten, maar toch is de cultuurschuur voor de Kop van Noord-Holland wel van vergelijkbare waarde. Toen de gemeente Wieringermeer in 2012 met naburige gemeenten fuseerde tot gemeente Hollands Kroon werd het gemeentehuis overbodig. Het leegstaande gemeentehuis was veel dorpelingen een doorn in het oog. Niet gek dus, dat het pand ter sprake kwam toen de nieuwe burgemeester met burgers uit fietsen ging om te horen wat hen bezighield. “Kom maar met een voorstel”, zei de burgemeester tegen Siep Hoeksma.

Anno 2015 is Hoeksma secretaris van de Cultuurschuur, een multifunctioneel gebouw waarin 32 verenigingen, bedrijven, zorgleveranciers en stichtingen gehuisvest zijn. Naast de lokale bibliotheek, een filmhuis, theaterzaal en muziekschool biedt het pand ook onderdak aan onder andere een diëtist, jongerensoos, thuiszorgorganisatie en verschillende kleine bedrijfjes. “Het gaat allemaal prachtig samen”, concludeert Hoeksma tevreden.

In de Cultuurschuur vinden verschillende activiteiten plaats

In de Cultuurschuur vinden verschillende activiteiten plaats (Foto: Cultuurschuur)

Te voortvarend?
In korte tijd hebben vier initiatiefnemers, die nu het bestuur van de Cultuurschuur vormen, flink wat werk weten te verzetten. Het gebouw moest aan allerlei eisen voldoen om zo multifunctioneel gebruikt te kunnen worden. Hoewel de samenwerking met de gemeente goed is – “We hebben het pand voor een symbolisch bedrag van een euro gekocht en hebben een tegemoetkoming van 100.000 euro voor achterstallig onderhoud gekregen”, is het toch een zoektocht geweest voor de gemeente en het initiatief om samen te werken en elkaars belangen en beperkingen te leren kennen.

“Wij waren steeds twee slagen vooruit op het ambtelijk pad”, vertelt Hoeksma. “Volgens de gemeente wilden we te snel, te voortvarend. Voor de stichting was snelheid juist belangrijk voor de geloofwaardigheid en dat we open zouden gaan aan het begin van het verenigingsseizoen. Als dat niet lukte zouden er flink veel huurders zijn afgevallen.” Uiteindelijk is deze deadline officieel niet gehaald, maar gelukkig was de gemeente flexibel: “De opening werd uiteindelijk een oogluikend toegestane ingebruikname. Dus hoewel de Cultuurschuur nog niet aan alle eisen voldeed, mochten de huurders wel vast hun intrek nemen. Een erg flexibele houding was dat van de gemeente. De samenwerking is dus over het algemeen dus erg goed”, aldus Hoeksma. “Het belangrijkste is dat zij, net als wij, heel erg geloven in dit initiatief.”

Foto boven: De Cultuurschuur (Foto: Cultuurschuur)

http://decultuurschuur.nl/welkom/

Siep Hoeksma
Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf
[email protected]