< alle initiatieven

Boerenschuur transformeert tot modern zorglandgoed

Vier initiatiefnemers geven maatschappelijke functie aan leegkomende aardappelloods op boerderij in Strijen.

De Maria Hoeve in Strijen is straks een plek waar wonen, zorg, horeca en recreatie gecombineerd worden. De familieboerderij waar vroeger aardappels verhandeld werden wordt door enkele familieleden getransformeerd tot woon- en zorglandgoed dat ook nog eens de landschappelijke kwaliteit van de regio Hoeksche Waard versterkt.

In het buitengebied van Strijen, vlakbij het punt waar vier dijken elkaar kruisen, ligt de monumentale Maria Hoeve uit 1929. De zuidzijde van het voormalige akkerbouwbedrijf en aardappelhandel grenst aan een een kreek waarlangs een fietsroute loopt. Op het land is een boomgaard met fruitbomen. “Een heerlijke plek waar je zo oud zou willen worden”, meent Alex Spieker, één van de vier initiatiefnemers. Het is dan ook de bedoeling dat dat straks kan. Binnen enkele jaren moet het boerenerf transformeren tot woon- en zorglandgoed voor ouderen. Ook komt er een restaurant en worden er streekproducten geteeld en verkocht.

Versie 2

De streekproducten uit de boomgaard van de Maria Hoeve.

Maatschappelijke functie voor boerenerf

Na het overlijden van aardappelhandelaar L.P. Kruijthoff, hebben de kinderen geprobeerd het agrarische bedrijf voort te zetten. Dat was niet hun passie, maar ze wilden de boerderij ook niet zomaar verkopen. Een dilemma. Er kwam een nieuw plan. Alex Spieker en zijn vrouw Jeantine Spieker-Kruijthoff, haar broer en diens echtgenote besloten in 2009 om het boerenterrein rondom de familieboerderij te transformeren tot een woonzorgconcept met een bredere maatschappelijke functie, het moderne landgoed waar functies samenkomen.

Er komen vijf wooneenheden voor veertig appartementen (één- en tweepersoons) voor ouderen. Ook komt er een restaurant dat zorgt voor de maaltijden van de bewoners, maar ook open is voor publiek. “Zo is er leven op het terrein, wat voor de ouderen wel aangenaam is. Bovendien worden er streekproducten – honing, chutney, jam et cetera – uit de boomgaard verkocht”, vertelt Spieker. “Mensen kunnen door de boomgaard wandelen en eventueel ook meehelpen. Zo wordt het landgoed ook een levendige plek die de recreatie in de Hoeksche Waard bevordert.”

Landschappelijke kwaliteit

De initiatiefnemers verwachten dat hun plan de landschappelijke kwaliteit van het gebied kan versterken. Vanwege de ligging van de boerderij nabij de dijken, kreken en de fietsroute, is de potentie voor een recreatieve functie groot. Ook aan huisvesting voor ouderen komt er de komende jaren meer behoefte in de regio. “De Hoeksche Waard krijgt als anticipeerregio te maken met een forse toename aan ouderen die lichte zorg nodig hebben, daarin kunnen wij iets betekenen.” Voor het zorggedeelte werken de initiatiefnemers samen met ZorgWaard, een grote zorgpartij in de Hoeksche Waard. “Zij zijn ook al betrokken bij de WMO. Wij willen de boel niet op de schop gooien, maar onderdeel zijn van het zorglandschap in de regio.”

LvG_MH_03sep.2014_0115

De MariaHoeve is een monumentale boerderij uit 1929.

Regelluwe zone

Het plan vraagt wel een aanpassing aan het boerenerf. Hoewel de boerderij waar het restaurant komt monumentaal is, staat er op de plek waar de woningen komen nu nog een grote witte opslagloods. “Deze detoneert het landschap. We willen ‘m slopen en zo ruimte creëren om kleinere, losstaande woningen te creëren.” De gemeente Strijen staat achter  dit plan, omdat het past bij het beleid om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren en vrijkomend agrarisch vastgoed nieuwe functies te geven. Toch is de uitvoering een ingewikkelde opgave. Er moet soepel worden omgegaan met de regelgeving en een bestemmingswijziging komen. Omdat de Hoeksche Waard een anticipeerregio is, mogen er niet zomaar nieuwe woningen gebouwd worden.

Om de initiatiefnemers te helpen is het plan om het erf aan te wijzen als regelluwe zone. “Een status die ons veel kansen biedt, maar waarmee we voorzichtig willen omgaan”, aldus Spieker. “De uitwerking daarvan is in de praktijk namelijk best ingewikkeld. Omdat het een experiment is, lopen we bijvoorbeeld aan tegen grenzen van kennis en kunde binnen de gemeente. Die kijkt naar de provincie, die er nu ook bij betrokken is.” Het is een uitzoekwerk qua wet- en regelgeving, maar de initiatiefnemers zijn erg te spreken over de hulp vanuit gemeente, provincie en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. ‘Stapje voor stapje krijgen we telkens iets voor elkaar.”

De planning verloopt vooralsnog volgens schema. Momenteel loopt het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. In het najaar van 2017 verwachten de initiatiefnemers met de bouw te kunnen starten en dan zou het moderne landgoed in 2018 zijn deuren kunnen openen.

Foto boven: De Maria Hoeve in Strijen (Foto: Maria Hoeve)

Auteur: Daphne Koenders

http://www.mariahoevestrijen.nl/

Jeantine Spieker-Kruijthoff
Weelsedijk 61
3291 LR Strijen
[email protected]