< alle initiatieven

BoekelNet, glasvezel in Boekel

Bewoners realiseren glasvezelnet voor kern, bedrijfsterrreinen én buitengebied

De leefbaarheid en de economische toekomst van het platteland wordt meer en meer afhankelijk van digitale bereikbaarheid. Dat zagen lokale ondernemers in Boekel een tijd geleden al in. Zij zetten een lokale stichting op om zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen voor kern, bedrijfsterreinen én buitengebied.

Het initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in plattelandsgemeenten wordt vaak genomen door een marktpartij. Zij start onderhandelingen met de gemeente voor de aanleg van een netwerk in de kern als zo’n 30 tot 40 procent van de woningen meedoet. Buitengebied en bedrijfsterreinen worden dan meestal niet aangesloten. Het buitengebied niet omdat de aanlegkosten relatief hoog zijn. Door de hoge kosten is de terugverdientijd te lang en vindt de marktpartij het risico te groot. Bedrijven worden vaak niet aangesloten omdat marktpartij vaak 1-op-1-contracten aangaat met bedrijven die dan een veelvoud van de aansluitkosten van een woning betalen.

Gemeentedekkend

Gemeente Boekel, ca. 10.000 inwoners, heeft relatief veel buitengebied. Grote delen daarvan hebben momenteel geen kabel-tv-aansluiting en zijn voor hun internet aangewezen op de telefoonlijn en voor hun tv op een eigen satelietontvanger. Als alleen de kernen aangesloten zouden worden op glasvezel zou zo’n 33 procent van de gemeente uitgesloten worden van een voorziening voor snelle digitale verbinding. Dat vonden de initiatiefnemers niet kunnen.

In dat buitengebied zit veel bedrijvigheid. Niet alleen agrarische ondernemers, maar ook particuliere zelfstandigen. Door deze aan te sluiten op het glasvezelnet kunnen deze bedrijven vanuit het buitengebied toch op een hoog niveau zaken doen met de wereld. In het buitengebied wonen ook veel oudere mensen. Door ook hun woningen aan te sluiten wordt ervoor gezorgd dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij kunnen dan gebruik maken van het groeiend aanbod van professionele diensten als zorg op afstand. Verder kent Boekel een erg actief verenigingsleven. Door een ‘open netwerk’ te realiseren waar verenigingen eenvoudig hun diensten op kunnen aanbieden kunnen de lokale verenigingen volgens de initiatiefnemers verder groeien en over en weer lokale diensten ontwikkelen.

Kortom, de initiatiefnemers waren ervan overtuigd dat een gemeentedekkend glasvezelnetwerk onmisbaar was voor de lokale economie en leefbaarheid van de gemeenschap.

Marktpartijen

Toen in 2009 marktpartijen ook in Boekel kwamen informeren naar een ‘standaard’ samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente en ondernemersvereniging met elkaar besloten om in Boekel te kijken naar een betere constructie. Verschillende aanbieders werden gevraagd om een bod te doen voor de realisatie van het glasvezelnetwerk dat moest voldoen aan drie randvoorwaarden: het moest een ‘open netwerk’ zijn, gemeentedekkend en tegen marktconforme prijzen.

De drie ontvangen biedingen voldeden geen van allen aan de gestelde voorwaarden. Geconstateerd werd dat om te komen tot een aanbieding binnen de randvoorwaarden er verdere gemeenschappelijke inbreng werd gevraagd. Om die inbreng te kunnen leveren is gekozen voor de oprichting van een stichting: BoekelNet.

Lokale inspanning

De inspanningen van de stichting richtten zich in de eerste plaats op het verzamelen van toezeggingen van minimaal 50 procent van de huishoudens in de gemeente voor aansluiting op het nieuwe glasvezelnetwerk. Vervolgens heeft de stichting 1,3 miljoen euro in de vorm van leningen en obligaties geïnvesteerd in de aanleg van het netwerk (totale kosten 5 miljoen euro). De helft van dit bedrag is door lokale ondernemers ingelegd, de andere helft door de gemeente. De gemeente heeft de aannemer die het netwerk aanlegt tevens een garantstelling op de banklening gegeven van een miljoen euro. Met deze investering en garantstelling is BoekelNet voor 40 procent eigenaar van het netwerk. Tot slot treedt de stichting op als huurder van het netwerk van de marktpartij.
Hiermee heeft de stichting met succes binnen de randvoorwaarden een samenwerking kunnen aangaan met drie marktpartijen: de aannemer voor de aanleg van het netwerk, de leverancier van de schakelapparatuur en het bedrijf dat de kabeldiensten levert. De werkzaamheden aan het netwerk zijn eind 2013 afgerond.

Naast de aanleg van het glasvezelnetwerk zet de stichting zet in voor de gemeenschappelijke digitale belangen en voor zoveel mogelijk lokale digitale diensten. Zo is er nu ook een openbaar wifi-netwerk in het centrum van Boekel en kunnen klanten van BoekelNet gratis met elkaar bellen.

Navolging

Het initiatief van de ondernemersvereniging in Boekel krijgt op diverse plaatsen navolging. Zoals in de gemeente Heeze-Leende. Hier is de coöperatie HSLnet volop bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Heeze (al gereed), Leende en Sterksel. Andere plekken waar bewoners en ondernemers zich inspannen voor glasvezel zijn bijvoorbeeld Hilvarenbeek, Nieuw-Leusen en Lunteren.

Beeld boven: rendabel en niet-rendabel gebied voor marktpartijen in glasvezel (bron:www.BoekelNet.nl)

 

http://www.boekelnet.nl/

Stichting BoekelNet

Boekel
[email protected]