Copyright

Laatste aanpassingen doorgevoerd op: 5 maart 2013

Het (her)gebruiken van teksten op deze website is toegestaan, mits RUIMTEVOLK ([email protected]) daarvoor toestemming heeft gegeven en onder de onderstaande voorwaarden.

Creative Commons
Het auteursrecht van alle content op deze website berust bij RUIMTEVOLK en de inzenders van initiatieven en andere artikelen. RUIMTEVOLK zet zich in voor kennisontwikkeling en -deling moedigt daarom het linken naar content aan. Hierbij geldt het Creative Commons principe: Naamsvermelding/Niet Commercieel/Gelijk Delen. Het zogenoemde ‘deeplinken’, het binnenhalen van de gehele content op een site zonder vermelding van of link naar de bron, wordt door ons als strijdig met de ‘nettiquette’ (Internet etiquette) beschouwd.

Gebruik teksten

De tekst mag niet zonder toestemming gewijzigd of ingekort worden. Citeren van delen van de tekst is toegestaan, maar alleen als duidelijk wordt gemaakt dat het om een citaat uit een groter geheel gaat en onder naam- en bronvermelding.

Vermelding auteur en bron
De tekst mag gepubliceerd worden onder voorwaarde van vermelding van de volledige naam de bron, waarbij RUIMTEVOLK gelinkt wordt met ofwel het url van het gebruikte artikel, ofwel de algemene url www.ruimtevolk.nl als het op digitale publicatie gaat. Bij publicatie in gedrukte media (niet commercieel) is het bronvermeldingsformat: auteur, RUIMTEVOLK, www.ruimtevolk.nl.

Commercie
De tekst mag niet commercieel gebruikt worden of aan derden worden doorverkocht, of in licentie worden gegeven zonder toestemming van RUIMTEVOLK. Publicaties welke alleen door betaling toegankelijk zijn (abonnementen op tijdschriften, betaalde toegang op websites etc.) worden in principe beschouwd als commercieel en behoeven dus altijd toestemming vooraf.

De tekst mag alleen onder de bovenstaande voorwaarden worden doorgegeven aan derden.

Afbeeldingen
Het auteursrecht van de afbeeldingen op RUIMTEVOLK.nl berust bij de personen die bij de afbeeldingen vermeld zijn. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder voorwaarden als de teksten. Toestemming voor gebruik moet steeds gevraagd worden aan de rechthebbende en aan RUIMTEVOLK. RUIMTEVOLK streeft ernaar de rechten van (beeld-)materiaal volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met RUIMTEVOLK.

Reacties
Het auteursrecht van de reacties (‘comments’) bij alle artikelen en pagina’s op RUIMTEVOLK.nl berust bij de personen die de reacties hebben geplaatst. Ook deze rechten zijn niet vrijgegeven onder voorwaarden zoals de teksten. Toestemming voor gebruik moet steeds gevraagd worden aan de auteur en aan de RUIMTEVOLK redactie.

Twijfel
Bij twijfel omtrent de auteursrechten van delen van de RUIMTEVOLK website raden wij u aan ons te mailen: [email protected]

Externe links
De internetpagina’s bevatten links naar websites die door andere partijen dan RUIMTEVOLK worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. RUIMTEVOLK heeft geen zeggenschap over deze internetpagina’s en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.