Nieuws en artikelen

25 januari 2016

Inschrijving Dorpenlabs geopend!

Net als in 2013 en 2014 organiseert RUIMTEVOLK weer Dorpenlabs als onderdeel van het Kennisprogramma Van Onderop! Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om initiatiefnemers van onderop een stapje verder te helpen in het realiseren van plannen die zorgen voor meer levendigheid in krimp- en anticipeerregio’s.

Kennis en expertise

Initiatiefnemers van onderop zijn aan het experimenteren en dat is niet altijd even makkelijk. In de Dorpenlabs gaan we op zoek naar antwoorden op prangende vragen, bijvoorbeeld over de financiering van een project, het herbestemmen van erfgoed of de samenwerking met de gemeente. Dat doen we met behulp van ervaringen van andere initiatiefnemers en met behulp van betrokken professionals en experts.

Aan de dorpenlabs zitten voor initiatiefnemers geen kosten verbonden en de bijeenkomsten vinden plaats in de regio, daar waar de energie zit. De kennis die we in deze labs opdoen, wordt bovendien via het programma gedeeld met allerlei landelijke netwerken en andere initiatiefnemers. Zo leren initiatiefnemers uit verschillende regio’s van elkaar!

Een dorpenlab rondom jouw initiatief? Projecten kunnen worden aangemeld  tot 10 februari bij Daphne Koenders via [email protected]

Naast de Dorpenlabs is er ook de dorpenacademie. Hierin staan vragen van professionals rondom het faciliteren van initiatieven van onderop centraal. Meer informatie is hier te vinden.

Beoogde data: 19 mei en 9 juni

*We proberen zoveel mogelijk kennisvragen te beantwoorden in de lokale dorpenlabs. Uiteindelijk bepalen de organiserende partijen welke initiatieven aan bod komen. 

Dorpenlab Limburg

Dorpenlab Limburg 2014