Nieuws en artikelen

6 januari 2016

Kennisprogramma voor initiatiefnemers en professionals van start

RUIMTEVOLK organiseert in 2016 het kennisprogramma Van Onderop! voor initiatiefnemers en professionals in regio’s met een dalend bevolkingsaantal.

Kennis en inspiratie

Door heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven ‘van onderop’ om hun leefomgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door leegstaande, beeldbepalende gebouwen te herbestemmen of de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit soort initiatieven biedt interessante perspectieven in krimpgebieden. Maar deze relatief nieuwe manier van samenwerken levert vaak ook vragen op, zowel bij initiatiefnemers als bij betrokken bestuurders en ambtenaren.

Het kennisprogramma Van Onderop! reist in 2016 weer door Nederland met een programma om initiatiefnemers en professionals in krimp- en anticipeerregio’s te ondersteunen, te inspireren en bovenal een stap verder te brengen. Dit gebeurt door middel van kennisuitwisseling, het leggen van verbindingen tussen partijen van binnen en buiten de regio en door het bieden van een podium aan succesvolle en inspirerende initiatieven.

Dorpenlab Achterhoek

Dorpenlab Achterhoek 2014

Dorpenlabs

Net als in 2013 en 2014 staan er weer Dorpenlabs op het programma. De kennisbehoefte van initiatiefnemers staat hierin centraal. Met lokale energie én expertise van buitenaf gaan we op zoek naar antwoorden op concrete kennisvragen van initiatiefnemers. Het doel van de Dorpenlabs is om initiatiefnemers en betrokkenen een stap verder te brengen in hun project. Initiatiefnemers bepalen de agenda van de Dorpenlabs. Partijen die hier kostenloos gebruik van willen maken en hun kennisvragen willen agenderen, kunnen via onderstaande gegevens contact opnemen.
Beoogde data: 25 mei en 9 juni

Dorpenacademie

Speciaal voor professionals en bestuurders van overheden, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen zijn er drie kennisbijeenkomsten. De samenwerking tussen professionals en initiatiefnemers rondom de herbestemming van beeldbepalende gebouwen staat hierin centraal: hoe matchen beide werelden? Op basis van de kennisvragen van de deelnemers wordt een programma samengesteld met experts, succesvolle initiatiefnemers en intervisie.
Beoogde data: 12 mei, 27 mei en 23 juni

Interesse?

Neem voor meer informatie of het aanmelden van een dorpenlab contact op met Daphne Koenders via [email protected]