Nieuws en artikelen

9 oktober 2014

Van Onderop!

VANONDEROP-COVER

Begin 2013 zijn we gestart met dit klein, maar uniek kennisprogramma rondom initiatieven van bewoners en ondernemers in krimpgebieden. In anderhalf jaar tijd werden met het programma op verschillende manieren nieuwe verbindingen gelegd en initiatiefnemers, overheden, instituties, fondsen en marktpartijen uit het hele land aan elkaar gekoppeld. Op die manier hebben initiatiefnemers en ‘professionals’ uit verschillende regio’s met elkaar kennis kunnen maken en van elkaar kunnen leren. Daarnaast hebben we voorbeeldprojecten via diverse kanalen en netwerken breed onder de aandacht gebracht. Ze geven inspiratie aan iedereen die betrokken is bij de aanpak van krimpgerelateerde opgaven.

De opgedane inzichten en resultaten zijn nu gebundeld in de unieke krant van Onderop!. In deze krant staan naast vele tientallen inspirerende bottom-up-initiateven ook interviews, diverse beschouwingen en mooie beelden. Een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteit van de leefomgeving en/of initiatieven van bewoners en ondernemers.

Klik hier om de publicatie online te lezen of te downloaden.