Nieuws en artikelen

12 september 2014

Bestel nu de gratis publicatie ‘Van Onderop!’

Begin 2013 zijn we gestart met dit klein, maar uniek kennisprogramma rondom initiatieven van bewoners en ondernemers in krimpgebieden. Met het programma worden op verschillende manieren nieuwe verbindingen gelegd en worden initiatiefnemers, overheden, instituties, fondsen en marktpartijen uit het hele land aan elkaar gekoppeld. Op die manier hebben initiatiefnemers en ‘professionals’ uit verschillende regio’s reeds met elkaar kennis kunnen maken en van elkaar kunnen leren. Daarnaast brengen we voorbeeldprojecten via diverse kanalen en netwerken breed onder de aandacht. Ze geven inspiratie aan iedereen die betrokken is bij de aanpak van krimpgerelateerde opgaven.banner bottom-up-publicatie1

Momenteel bundelen we de opgedane inzichten en resultaten ook in een unieke krant van Onderop!, een eenmalige uitgave die breed over Nederland zal worden verspreid. In deze krant staan naast vele tientallen inspirerende bottom-up-initiateven ook interviews, diverse beschouwingen en mooie beelden. Een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteit van de leefomgeving en/of initiatieven van bewoners en ondernemers.

Als deelnemer of geïnteresseerde sturen wij u ook graag gratis een exemplaar toe. Daarvoor hebben wij voor 24 september uw adresgegevens nodig. Deze kunt u invullen op het formulier op deze webpagina: http://ruimtevolk.nl/van-onderop/

Uiteraard kunt u deze link ook doorsturen naar andere geïnteresseerden.

De krant zal officieel worden gepresenteerd tijdens de Landelijk Conferentie Bevolkingsdaling op 4 oktober in Utrecht, waarin – niet toevallig – initiatieven van bewoners en ondernemers centraal staan. Ook enkele deelnemers van dit kennisprogramma zullen hun visie en bevindingen op het congres delen. Daags na het congres zal de krant per post breed worden verspreid door Nederland.