Nieuws en artikelen

25 juli 2014

Initiatieven centraal tijdens Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling

De energie van bewoners en ondernemers in krimpgebieden en hoe zij daarmee bijdragen aan de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van hun woonomgeving, is niet onopgemerkt gebleven. De jaarlijkse Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling staat geheel en al in het teken van ‘Ruimte voor initiatief’.

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2014 ‘Ruimte voor initiatief’
Datum: 4 oktober 2014 van 10:00 tot 16:30
Locatie: Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 3-13 te Utrecht (achter de Jaarbeurs)

 
De leefbaarheid en voorzieningen staan onder druk. Zeker in gebieden waar de bevolking al krimpt of waar dat binnen een aantal jaren gaat gebeuren (de zogeheten krimp- en anticipeergebieden). In het dagelijks leven is dit goed te merken. De school gaat dicht, het gemeenschapshuis heeft het moeilijk, de jeugd trekt weg, sportverenigingen krijgen steeds minder leden. Of u nu bewoner, ondernemer, ambtenaar, volksvertegenwoordiger, bestuurder of maatschappelijk professional bent, bevolkingsdaling vraagt om uw initiatief. Wat heeft u nodig om uw initiatief succesvol van de grond te krijgen? Hoe kunt u uw positie versterken? De 10 belangrijkste gouden tips worden tijdens de conferentie opgehaald. Hopelijk is uw idee er daar één van!

Het wordt een gevarieerde dag waarop bewoners, bedrijven en hun bijdragen aan een vitale lokale samenleving centraal staan. Inspiratie, van elkaar leren en netwerken zijn op deze dag het devies. Een scala aan thema’s rondom bewoners- en bedrijfsinitiatieven helpt u verder om uw ideeën in uitvoering te brengen. Ook kijken we over de grens: wat kunnen we leren van een land als Denemarken? Daarnaast is er vanzelfsprekend volop discussie met bestuurders. Wat moet de lokale overheid met burgerinitiatieven? Wat mogen bewoners en overheid van elkaar verwachten? Ruimte geven aan burgerinitiatieven – graag! Maar hoe verhouden die zich tot de lokale democratie? Diverse workshops gaan in op dit soort en op andere vragen.

Voor wie?

Iedereen die woont, werkt of geïnteresseerd is in een krimp- of anticipeerregio is van harte welkom. Deelname aan de conferentie is gratis, maar niet vrijblijvend.

De Landelijke Conferentie wordt georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met [email protected]. Na de zomer is het programma bekend.

U kunt zich nu alvast voor de conferentie aanmelden door op onderstaande link te klikken.

AANMELDEN