Nieuws en artikelen

20 mei 2014

Nieuw initiatief: stichting Boermarke Essen en Aa’s

De Provincie Groningen is ruim 10 jaar geleden begonnen met het plan om de Ecologische Hoofdstructuur aan te leggen rondom het beekdal van de Ruiten Aa en de Mussel Aa. De bewoners van de buurtschappen Höfte, Veele en Wessinghuizen waren toen van mening dat ook ze betrokken moesten worden met de ontwikkeling van de omgeving: hun achtertuin! Ze hebben daarom samen hun ideeën over het herstel en beheer van cultuurhistorische waarden in een Markeplan verwoord en gepresenteerd aan de locale overheden. Het plan is omarmd door het Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de projecten worden grotendeels gezamenlijk uitgevoerd. De eerste concrete resultaten zijn al te zien in het landschap.

Lees verder