Nieuws en artikelen

14 mei 2014

Dorpenlab #3: Limburg, werken aan leegstand

DL-039
In de tweede week van september organiseert kennis- en inspiratieplatform RUIMTEVOLK in samenwerking met Vereniging Kleine Kernen Limburg een uniek Limburgs Dorpenlab ‘Werken aan leegstand in kleine kernen’. Initiatiefnemers kunnen zich nu aanmelden.

Het Dorpenlab is een workshop met een beperkt aantal deelnemers. De vraagstukken van een aantal initiatiefnemers uit Limburgse dorpen (bewoners of ondernemers die de handen uit de mouwen (willen) steken) staan centraal. Daarbij betrekken we mensen met relevante expertise of ervaringen elders uit het land, bijvoorbeeld uit andere gebieden die te maken hebben met dalende bevolkingsaantallen. Samen werken we aan de vragen en uitdagingen waar initiatiefnemers voor staan.

Bij dit Dorpenlab staan twee onderwerpen op de agenda:
1. Aan de slag met leegstaande of leegkomende panden in eigen dorp
2. Aanpak leegstaande winkels in de kern

Zet u zich als dorpsbewoner of ondernemer, al dan niet samen met anderen, in voor een van deze onderwerpen? Dan is dit een kans om vragen waar u voor staat te agenderen en samen met slimme en creatieve specialisten en ervaringsdeskundigen met deze vragen aan de slag te gaan. Een dag om nieuwe inzichten en energie op te doen en om waardevolle contacten te leggen.

Aan de slag met leegstaande of leegkomende panden in eigen dorp

#kerken #scholen #gemeenschapsruimten #gemeenschapsvoorzieningen #leefbaarheid

In steeds meer dorpen komen door een krimpend inwoneraantal of door vergrijzing gemeenschapsaccommodaties leeg te staan of dreigt leegstand. Denk aan kerken, scholen of dorpshuizen. Gebouwen die meestal een belangrijke sociale functie vervulden in het dagelijks leven in het dorp. Hoe kan je negatieve effecten van leegstand voorkomen en zo’n pand een nieuw leven geven? Een nieuw leven dat niet alleen leegstand voorkomt maar ook een nieuwe bijdrage levert aan de leefbaarheid en het toekomstperspectief van het eigen dorp?

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
– Een nieuwe functie? Werken aan een nieuwe invulling van een leegstaand pand
– Betrokkenheid vanuit de gemeenschap
– Kansrijke en nieuwe financierings- en exploitatiemodellen
– Kansrijke organisatiemodellen
– Onderhandelen en samenwerken met de eigenaar

Aanpak leegstaande winkels in de kern

#winkels #centrum #leegstand #leefbaarheid #lokale economie

Winkels in kleinere kernen staan niet alleen door de economische crisis onder druk, maar ook door de toenemende populariteit van internetwinkelen, door vergrijzing en bevolkingskrimp. Hoe blijft een centrum gezellig? Hoe kunnen voorzieningen behouden blijven? Hoe kan de lokale economie versterkt worden?

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
– Samenwerken aan aanpak leegstand
– Slimme strategieën
– Rol en mogelijke aanpak van gebiedspromotie
– Nieuwe financierings- en exploitatiemodellen

Voor wie?

Bewonersorganisaties, groep bewoners, ondernemers die de handen uit de mouwen (willen) steken om een nieuw leven te geven aan leegkomende of leegstaande gebouwen in eigen dorp.

Kosten?

Geen, het Dorpenlab is onderdeel van het kennisprogramma Bottom-up transformatie in krimpgebieden dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Organisatie

Het Dorpenlab wordt georganiseerd door RUIMTEVOLK, een kennis- en inspiratieplatform en netwerk voor ruimtelijke vraagstukken. RUIMTEVOLK organiseert activiteiten waarbij steevast de dagelijkse praktijk centraal staat en ontmoeting tussen verschillende disciplines en partijen wordt mogelijk gemaakt. In onze visie is duurzame ontwikkeling van dorpen en steden namelijk een boeiend en continu samenspel van diverse belanghebbenden; gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties.

RUIMTEVOLK werkt voor het Dorpenlab samen met Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). VKKL ondersteunt initiatieven van bewoners ter behoud of verbetering van de vitaliteit van kleine kernen in Limburg en doet dat door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.

Interesse?

Interesse in deelname aan het Dorpenlab met een eigen vraagstuk? Neem contact op met Judith Lekkerkerker van RUIMTEVOLK voor meer informatie: [email protected] of 06-47130023.

Afbeelding: Initiatiefnemer aan het woord, Dorpenlab Achterhoek