Nieuws en artikelen

25 februari 2014

Ulrum zoekt doeners, denkers en deskundigen

De komende twee jaar gaan de bewoners van Ulrum onder de noemer ‘DEEL& Ulrum‘ zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken. De bewoners en ondernemers gaan samen met de woningstichting, de gemeente en vele andere partijen, geïnteresseerden en deskundigen op zoek naar de krachten en mogelijkheden van het dorp.

Het project wordt gedragen en geleid door de bevolking van Ulrum, maar er is ook een essentiële rol weggelegd voor gasten: deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen. Het dorp wil samen met deze ‘gasten’ onderzoeken waar de kansen liggen op het gebied van:
– cultuur;
– ontwerp en ontwikkeling;
– leefbaarheid;
– duurzaamheid;
– wonen en
– recreatie.

Gasten verblijven een week of langer (afhankelijk van het project) in een van de projectpanden. ‘Doeners, denkers en deskundigen’ kunnen zich melden via [email protected]. Petra de Braal, projectleider van DEEL& Ulrum is tevens te bereiken via 06-15340211. Ga voor meer informatie naar de website: http://www.deelnulrum.nl/?p=104

DEELULRUM_DEF-300x43