Nieuws en artikelen

8 februari 2014

Nationale aanpak nodig voor breedband in buitengebieden

Het ontbreken van goede internetaansluitingen op het platteland en in kleine kernen (naar schatting een kwart miljoen adressen) is een steeds groter probleem aan het worden. Provinciale initiatieven om buitengebieden van snel internet te voorzien zijn mooi, maar niet afdoende om het platteland leefbaar te houden, stelt professor Dirk Strijker. “Er zijn allerlei initiatieven, met name in Friesland en Gelderland waar geld beschikbaar is, maar daardoor ontstaat een lappendeken van plekken waar toevallig en willekeurig al of niet snel internet wordt aangelegd. Er is nationale sturing nodig.” Hij pleit in een artikel in Binnenlands Bestuur voor Haagse actie.