Nieuws en artikelen

6 februari 2014

Groninger woningcorporaties bieden slooppakket van 1620 sociale huurwoningen aan

De Groninger woningcorporaties hebben, in samenwerking met de gemeenten uit de krimpregio’s Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne en de provincie Groningen, een slooppakket van 1620 sociale huurwoningen voor de periode 2014-2020 aangeboden aan Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De corporaties geven op deze manier invulling aan de korting op de verhuurdersheffing, speciaal voor krimpregio’s. Door dit sloopprogramma kunnen de Groninger corporaties de komende jaren een korting van in totaal 24 miljoen euro tegemoet zien. De corporaties kunnen dit geld weer investeren. Er zullen ca. 940 huurhuizen voor terugkomen. Hiermee is een investering gemoeid van ca. 165 miljoen euro. De nadruk ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Hiervoor zullen ook nog extra investeringen plaatsvinden.

Lees het persbericht van de Provincie Groningen