Nieuws en artikelen

30 januari 2014

Boekje te buiten gaan op de Oost-Groningse woningmarkt

Particuliere-woningverbetering-Groningen

Oost-Groningen valt als krimpregio op door een hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen in een koopwoning. Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren al veel gesloopt en verdund. De koopvoorraad kent echter een onzichtbare krimp: versnipperde leegstand, stille armoede, langzame achteruitgang. Dit is een perspectief dat in veel landelijke ‘anticipeerregio’s’ reëel is. Ook al lijken het incidenten, ze hebben grote impact op de omgeving, het imago en de waarde van het aangrenzende vastgoed. Daarbij geldt bovendien: waarom goede huurwoningen slopen, terwijl slechte koopwoningen blijven staan?

Lees op RUIMTEVOLK hoe overheid, corporaties en markt in Oost-Groningen samen werken aan waardebehoud van de particuliere woningvoorraad. Blog van Theo Adema.