Nieuws en artikelen

18 november 2013

Dorpenlab#1 – Groningen

Op vrijdag 13 december organiseren we samen met ministerie van Infrastructuur en Milieu  in kader van dit kennisprogramma in Hornhuizen (Groningen) het eerste Dorpenlab. Overdag werken bewoners, ondernemers, overheden, instituties en marktpartijen samen aan toekomstbestendige dorpen en vastgoed in Noord-Nederland. Twee thema’s staan daarbij centraal: vastgoed en zorg en nieuwe programma’s voor beeldbepalende gebouwen. Aan bod komen onder andere praktijkcasussen in Ulrum, Kloosterburen, Warffum, Wehe-den Hoorn en Hornhuizen zelf. ‘s Avonds gaan bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en andere professionals met elkaar in gesprek over rolneming en samenwerking.

Dorpenlab

Als onderdeel van het kennisprogramma Bottom-up transformaties in krimpgebieden organiseren we regionale ‘labs’ of intensieve intervisie- en werksessies, waarin initiatiefnemers, betrokken professionals en experts zich buigen over vragen, knelpunten en kansen. Tijdens deze labs staat een aantal projecten en de vragen die daarin spelen centraal. Het primaire doel van deze Dorpenlabs is om projecten met een kennis- en intervisiebehoefte een grote stap verder te brengen. Daarvoor worden op verzoeken experts of andere (ervarings)deskundigen uitgenodigd. De kennis die in deze labs wordt opgedaan wordt bovendien via het programma gedeeld met allerlei landelijke netwerken. De labs worden nadrukkelijk georganiseerd voor en met initiatiefnemers en organisaties uit de krimpregio’s. RUIMTEVOLK organiseert, faciliteert en modereert de labs.

Programma Dorpenlab Hornhuizen (Groningen)

 

THEMA 1: Vastgoed en zorg

Dorpen in Noord-Nederland hebben niet alleen te maken met een teruglopende bevolking en ‘ontspanning’ van de woningmarkt, maar ook met grote maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en hervorming van de verzorgingsstaat. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de senioren in de dorpen? Kunnen ze blijven wonen in hun dorp en eigen woning? Wat kunnen bewoners hiervoor zelf doen? Welke rol kunnen overheid, corporaties, zorgpartijen en markt hierbij spelen?

Dit lab gaat over de kansen om de groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen en zorgwoningen binnen de bestaande woningvoorraad in de dorpen te realiseren; als gezamenlijke opgave van bewoners, vastgoedeigenaren, corporaties en marktpartijen. Praktijkcasussen die bij deze sessie aan bod komen zijn onder andere: Opplussen van woningen in Ulrum en Zorgwonen SintJan Kloosterburen.

THEMA 2: Nieuwe toekomst voor karakteristieke, beeldbepalende gebouwen

Kenmerkend voor veel dorpen in krimp- en anticipeergebieden zijn de leegstaande karakteristieke en beeldbepalende panden. Dat is vaak een doorn in het oog van bewoners, ook omdat ze vaak in het verleden een belangrijke functie voor de gemeenschap hebben gehad en zich bovendien niet zelden op belangrijke plekken in het dorp bevinden. Hoe kan je deze panden nu op zo’n manier herprogrammeren dat er een gezond financieringsmodel ontstaat én dat het pand waarde kan toevoegen aan de lokale gemeenschap? Welke mogelijkheden liggen er ruimtelijk en juridisch? Welke partijen zouden hier naast initiatiefnemers een rol in kunnen nemen? Praktijkcasussen die bij deze sessie aan bod komen zijn onder andere: Wongema, Ulrum (diverse panden dorpskern), SintJan (herbestemming kerk), Dorpshuis Warffum (onder voorbehoud) en Wehe-den Hoorn (voormalig Rooms Katholieke School).

 

’s Avonds: een goed gesprek tussen bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en andere professionals over rolneming en samenwerking.