Nieuws en artikelen

11 november 2013

Woningbezit onder senioren in krimpregio’s veel lager dan verwacht

Het Kadaster bracht het woningbezit onder 70-plussers in alle 408 Nederlandse gemeenten in kaart. De resultaten zijn verrassend. In veel krimpregio’s – en met name in Groningen – blijken er relatief weinig oude woningbezitters te zijn. Menterwolde behoort met een 35ste plaats zelfs tot de categorie gemeenten met de minst oude huizenbezitters. ‘Menterwolde is van oudsher een rode gemeente’, verklaart Hilde van Ree, directeur van woningcorporatie Groninger Huis. ‘Voor ouderen was en is het not done om een koopwoning te hebben.’

Het onderzoek beschrijft ook de problemen die zich over tien tot vijftien jaar zullen voordoen met grote koopwoningen. Deze komen min of meer tegelijkertijd op de markt, omdat de eigenaren overlijden of echt niet langer op eigen benen kunnen staan. Uit het Kadaster-onderzoek blijkt dat jongeren nauwelijks belangstelling hebben voor deze woningen. Ze zijn verouderd en te duur. De vraag is wie tegen die tijd woningaanpassing of sloop voor zijn rekening neemt.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur.