Nieuws en artikelen

8 november 2013

Spanning tussen systeemwereld en leefwereld

Op verzoek van de initiatiefnemers hebben onderzoekers en studenten van Universiteit Wageningen het initiatief SintJan Kloosterburen een jaar lang reflectie en ondersteuning geboden. De bevindingen die zij gedurende dat jaar hebben opgedaan zijn nu gebundeld in het korte essay Een vruchtbaar initiatief, lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen.

Het essay beschrijft in hoofdzaak het onderscheid, en daarmee met name het spanningsveld, tussen leef- en systeemwereld. Uit de leefwereld van de initiatiefnemers worden lessen gedestilleerd. Zo wordt ingegaan op de waarde van het aangaan van verbindingen met diverse partijen en het daarmee vergroten van het eigen sociaal kapitaal, op het belang mensen mede-eigenaar te laten worden van het initiatief en op de belangrijke bijdrage van kleine zichtbare resultaten en successen in de tijd.

Het beschrijft ook de spanning die er ontstaat, de spagaat, als initiatiefnemers aansluiting zoeken bij de systeemwereld van overheden en andere maatschappelijke organisaties. Aansluiting die de initiatiefnemers nodig achten voor de realisatie van de eigen initiatieven, bijvoorbeeld door middel van financiële bijdragen of meewerking. Dit leidt veelvuldig tot onbegrip, teleurstelling en frustratie bij de initiatiefnemers. De onderzoekers concluderen dat initiatiefnemers beter zo veel mogelijk moeten uitgaan van de eigenkracht en zich kritisch moeten afvragen of ze partijen uit de systeemwereld wel echt nodig hebben. De systeemwereld in de praktijk vaak nog niet ‘klaar’ is voor de praktische consequenties van ‘burgerkracht’.

Tot slot beschrijft het essay lessen voor de systeemwereld van provincie, gemeente, zorgorganisaties en woningcorporaties. In deze wereld zou men onder andere meer ontspannen moeten leren omgaan met de grilligheid, onzekerheid en ongelijkheid die gepaard gaan met burgerinitiatieven.

Lees meer over de lessen in het hele essay van Albert Aalvanger en Bas Breman.