Nieuws en artikelen

21 oktober 2013

Samen tegen de krimp?

Volgens veel professioneel betrokkenen bij krimpvraagstukken gaat leefbaarheid vooral over het voorzieningenniveau. Maar zijn voorzieningen wel zo relevant voor de leefbaarheid of is een sterke sociale cohesie belangrijker?

Renate van Haaren, studente aan de Radboud Universiteit, heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het ontstaan van burgerinitiatieven en hoe deze zich verhouden tot de sociale cohesie in een krimpdorp. Daarbij volgde ze twee dorpen in Gelderland: Almen en Haalderen. Een krimpdorp mét en een krimpdorp zónder burgerinitiatieven.

Van Haaren concludeert dat een concrete aanleiding vaak de basis is voor een burgerinitiatief; bewoners ervaren een probleem dat ze willen oplossen. Of bewoners al dan niet een probleem ervaren en er vervolgens iets aan doen is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de geografische ligging, de aan- of afwezigheid van sleutelfiguren, sociale samenhang in het dorp, de opstelling van de gemeente, maar ook de historische achtergrond van het dorp.

Het onderzoek biedt een leerzame beschrijving van een succesvol bewonersinitiatief, de dorpssuper in Almen, en een niet-succesvol (maar wel door de provincie gesubsidieerd) initiatief, een dorpswinkel in Haalderen.

Lees hier het rapport.