Nieuws en artikelen

21 oktober 2013

Leren van de oude krimpaanpak

In de jaren 50 kromp de bevolking op het platteland door de trek naar de industriesteden. De overheid boog zich ook toen over het vraagstuk van dalende inwoneraantallen in dorpen. De aanbevelingen uit onderzoeken van toen lijken opvallend veel op de strategieën van tegenwoordig. Inwoners moesten meer betrokken worden bij de ontwikkeling van hun dorp.

Dit kwam toen slechts beperkt van de grond, met name door een verschil tussen systeemwereld en leefwereld. Bestuurders zagen krimp als bedreiging voor de leefbaarheid terwijl bewoners genoten van een toenemende welvaart en het probleem niet zo zagen. De gemeente dacht bij leefbaarheid vooral aan het voorzieningenniveau, terwijl voor bewoners het sociale klimaat belangrijker was.

Wat kunnen we leren van de aanpak toen?

Lees hier het artikel van Korrie Melis over haar promotieonderzoek Naar een leefbare regio. Regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw.

Bron: Sociale Vraagstukken, 21/10/2013