Nieuws en artikelen

21 oktober 2013

Dorpen aan de slag met regionaal recreatief ontwikkelplan

De dorpsraden van vier Brabantse dorpen op de grens met Limburg – Overloon (gemeente Boxmeer), Oploo, Stevensbeek en Westerbeek (Sint Anthonis) – hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan recreatieve activiteiten die de lokale economie bevorderen en dus de leefbaarheid.
 
De vier dorpen benadrukken dat ze elk hun eigen identiteit, activiteiten en verenigingsleven hebben. Maar ze zien in dat ze allen te maken hebben met bevolkingskrimp en dat dit de voorzieningen en de leefbaarheid in de kernen onder druk zet. De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, de vkk, nam het initiatief, sprak met de vier Dorpsraden en bood haar hulp aan. Besloten werd om samen een regionaal recreatief ontwikkelplan te maken, met concrete activiteiten van de vier kernen samen.
 
Het zijn niet de eerste de beste vier dorpen. Ze hebben allen stevige dorpsraden. Zo heeft in Stevensbeek Dorpsvereniging Ruimte voor Morgen initiatief genomen voor een gedegen dorpsvisie op de toekomstige ontwikkeling van het dorp. En is in Westerbeek begin 2013 de dorpscoöperatie Samen1Westerbeek opgezet. Van hieruit werken dorpsbewoners aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen het eigen dorp. Ze richten zich daarbij ook op energievoorziening en glasvezel.